PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Archiwum wrzesień, 2008

Jak tworzyć szczęśliwe związki?

Bez miłości można rąbać drzewo, wypalać cegły, kuć żelazo.
Lecz bez miłości nie można zbliżyć się do drugiego człowieka.
Lew Tołstoj
Wiele osób łączy szczęście z miłością. Spotykamy kogoś i nagle wydaje nam się, że to ideał, niemal bez wad, zasługujący na to, by mu wszystko wybaczyć, akceptować go bezwarunkowo. Każda chwila z nim jest piękna, wyzwala [...]

Klasyfikacja sygnałów ciała

Podobnie jak wyraz twarzy, naturę sygnałów ciała można traktować zarówno z perspektywy kategorialnej, jak i dymensjonalnej. Perspektywa kategorialna opiera się na założeniu, że sygnały ciała najłatwiej zrozumieć przez zaklasyfikowanie ich w odniesieniu do:

poziomu świadomości oraz intencjonalności z jakimi są użyte,
typu kodowania, którym się posłużono,
funkcji komunikacyjnej, [...]

Uzależnienie od drugiej osoby

Czym jest uzależnienie od drugiej osoby?
O uzależnieniu w związkach czy o współuzależnieniu mówi się często jako o podstawowym problemie, który nie pozwala człowiekowi stanąć na własnych nogach i podejmować własne wspierające go decyzje. Czym jest uzależnienie od drugiego człowieka, jak powstaje, czym się objawia i jak sobie z tym poradzić?
Czym jest i jak powstaje?
Człowiek jest [...]

Złe nawyki w słuchaniu

Większość ludzi nie słucha dobrze. Większość uczestników półgodzinnej dyskusji, których obserwowałyśmy, nie była w stanie wymienić przedstawianych pomysłów możliwych rozwiązań, głównych kwestii poruszonych w rozmowie czy podjętych decyzji. Kiedy prosimy studentów o sparafrazowanie idei przedstawionych przez poprzednich mówców, w więcej niż połowie przypadków nie potrafią tego zrobić (zakładamy, że studenci nie są dużo gorsi w [...]

Anoreksja jako reakcja dziecka na niewłaściwe wychowanie w rodzinie

Wychowaniem człowieka zajmuje się wiele dyscyplin naukowych, dlatego też zapewne istnieje wiele definicji tego pojęcia. A Gurycka podkreśla, że ważnym zadaniem wychowania jest przygotowanie człowieka do samodzielnego życia w społeczeństwie, tak, aby potrafił on dokonywać słusznych wyborów, kierować swoim życiem i brać za nie odpowiedzialność [7]. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy przyjmiemy założenie o [...]

Przyczyny i motywy ryzykownych zachowań naszych dzieci.

Wzrastająca w ostatnich latach liczba zaburzeń zachowania wśród dzieci i młodzieży jest bardzo niepokojąca. Coraz częściej słyszymy w mediach i zauważamy wokół siebie rozmaite zachowania ryzykowne, a więc działania niosące ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki, jak i dla otoczenia społecznego. Problem ten dotyczy grupy wiekowej 10 - 18 lat, a [...]

Przeciwdziałanie agresji w szkole

W instytucjach szkolnych uczeń często napotyka na bariery stawiane przez nauczycieli. Istotne i przede wszystkim skuteczne są jednak „pomosty”.
Dużą barierą stosowaną jest „sprawdzanie”. Nauczyciel zamiast typowego przypominania może po prostu zapytać, o czym należy pamiętać. Na przykład zamiast powiedzieć „nie biegaj na korytarzu” możemy użyć pomostu-, „o czym powinniśmy pamiętać idąc korytarzem?”
Przychodzenie z pomocą to [...]

Przeciwdziałanie agresji

Przeciwdziałanie agresji, moim zdaniem to zindywidualizowany proces. Każdy z nas reaguje na różne bodźce, ma inne przeżycia, dlatego aby nauczyć się walczyć z własną agresją powinniśmy poznać przynajmniej kilka sposobów. Doświadczenie również w tym przypadku będzie odgrywało dużą rolę. Ćwicząc różne sposoby, będziemy wiedzieli, kiedy i jaki ze sposobów w danym momencie pomoże zachować nam [...]

Charakterystyka ofiary i sprawcy

Akty agresji skupiają wokół siebie dwa przeciwległe bieguny. Jednym jest sprawca zachowań agresywnych, drugi to jego ofiara. Często niestety uwaga skupia się na agresorze a nie ofierze, czym zwraca na siebie uwagę i utwierdza się w fakcie, że w ten sposób można dochodzić do celów.
Charakterystyczne cechy ofiary
Istnieją dwa typy ofiar przemocy, typ pasywny i typ [...]

Agresja w szkole

Szkoła jest instytucją, w której uczeń przebywa kilka godzin dziennie. Zdobywa wiedzę, przebywa w grupie rówieśniczej, nawiązuje relacje z wieloma osobami. W związku z przebywaniem w środowisku szkolnym przez cały czas odbiera różnego rodzaju bodźce. Według B. Czeredreckiej „szkoła jest źródłem zaburzeń w zachowaniu uczniów. Sytuacje szkolne są dla uczniów sytuacjami trudnymi, odczuwają wtedy stany [...]

Przyczyny agresji w adolescencji

Ludzie przez cały czas mają swoje potrzeby. Murray określa je jako siły fizykochemiczne. Według niego potrzeby to:

specyficzne tendencje aktywności jednostki
specyficzny kierunek uwagi
specyficzne emocje i reakcje

„Wyróżnia on 27 potrzeb:

potrzebę bezpieczeństwa jako tendencję do unikania psychicznego urazu

ze strony innych
we własnych oczach

potrzebę poniżania się
potrzebę wyczynu
potrzebę stowarzyszenia się, afiliacji
potrzebę [...]

Czynniki i mechanizmy wywołujące agresję

W rozważaniach na temat genezy zachowań agresywnych do końca nie można wysnuć żadnych konkretnych wniosków. Odkładając jednak etymologię agresji, skupię się na czynnikach, które wywołują te zachowania. Na pewno agresja jest reakcją na różnego rodzaju bodźce, których doświadczamy. Mogą to być bodźce zewnętrzne jak i wewnętrzne. Te zewnętrzne to np. różnego rodzaju używki, niewygoda bądź [...]

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_ops7e0spkrat52g7a7u1oi7jo5, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0