PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Archiwum październik, 2008

Znaczenie pamięci wizualnej

Pojemność pamięci wizualnej człowieka jest znacznie większa niż dotychczas sądzono. Timothy Brady z MIT wraz ze współpracownikami przeprowadził badania, w których uczestnicy mieli zapamiętać 2500 prozaicznych przedmiotów. Obiekty były pokazywane przez 3 sekundy podczas każdej fazy badania, które trwało 5 godzin. Dziesięć minut później pokazywano oryginalne przedmioty uczestnikom, były pokazywane w parach w nowych kategoriach, [...]

Szczęście globalne wzrasta

Nie ważne, że świat utkwił w finansowym chaosie, globalne szczęście wzrasta w dużej mierze dzięki wolności indywidualnej. Christopher Peterson psycholog z Uniwersytetu Michigan wraz z kolegami przeanalizował pięć fal współzależności z lat pomiędzy 1981 a 2007 i stwierdził znaczny wzrost dobrobytu wśród 45 krajów.
Nowe analizy kontrastują z tradycyjnym poglądem, że szczęście społeczeństwa jest czymś stałym. [...]

Mali komicy

Dzieci od 19 miesiąca potrafią odróżnić żart od błędu - umiejętność, która później pozwala odróżnić kłamstwo od prawdziwych przekonań. Tak twierdzi Elena Hoicka i Merideth Gattis, które prowadziły na ten temat badania w szerokiej grupie dzieci pomiędzy 19 a 36 miesiącem życia.
W eksperymencie dzieci były proszone o powtarzanie czynności za naukowcem np. mieszanie łyżką w [...]

Osoby z ADHD są bardziej narażone na uzależnienie od nikotyny?

W sprawozdaniu Journal of Pediatrics możemy przeczytać, że osoby z ADHD są bardziej narażone na uzależnienie od nikotyny, również Ci, którzy nie maja pełnego syndromu. Z badań z Massachusetts General Hospital wynika, iż osoby z syndromem mają tendencję do poważnych uzależnień od tytoniu i są bardziej podatne na czynniki środowiskowe. Na przykład, kiedy w ich [...]

Autokratyczny styl wychowania w rodzinie a zachowanie dziecka w szkole oraz jego wyniki w nauce

Wartość wychowawcza rodziny jest niepodważalna. W rodzinie dziecko uczy się określonych zachowań, poznaje różnorodne normy, wzorce i nakazy. Dowiaduje się, co robić wolno, czego nie należy, co uzyskuje aprobatę, co jest cenione i pożądane.
Od chwili ukończenia 7 ( a niekiedy już 6) lat dziecko dzieli swe życie między dwa środowiska: rodzinę i szkołę. Rozpoczęcie nauki [...]

Manipulacja

Człowiek jest istotą społeczną. Oznacza to, że żyje wśród ludzi i potrzebuje innych ludzi żeby być w pełni człowiekiem. Żyjąc wśród ludzi człowiek wpływa na innych, jest jednocześnie nadawcą i odbiorcą tego wpływu. Temu wpływowi podlega człowiek przez całe swoje życie. Istnieją różne definicje wpływu społecznego. Według jednej z nich: „wpływ społeczny to oddziaływanie, w [...]

Metoda odziaływania sytuacyjnego

Wychowawca może tak manipulować sytuacjami i ich poszczególnymi elementami, aby przyczyniały się one do wykonywania odpowiednich zadań resocjalizacyjnych.
Manipulowanie polega na:
-wprowadzaniu zmian do istniejących sytuacji tak, aby ich wpływ był zgodny z życzeniami wychowawcy
-utrzymanie tych elementów, które mają oczekiwany wpływ na podopiecznego
-wprowadzaniu i utrzymywaniu takich zmian sytuacji, które eliminują niepożądany wpływ na wychowanka
-organizowaniu odpowiednich, nowych [...]

Bicie dzieci - metoda wychowawcza czy przejaw agresji rodziców wobec dziecka?

Niewielu jest rodziców, którzy nigdy nie uderzyli swojego dziecka. Badania socjologiczne - odkąd skala problemu złego traktowania dzieci przez rodziców jest w Polsce diagnozowana, a więc od początku lat 90. - pokazują, że zdecydowana większość, ponad 80% rodziców przyznaje się do stosowania różnych form przemocy fizycznej wobec swoich dzieci. Prowadzone są badania na temat tego, [...]

Czym jest aleksytymia?

Początkowo sytndrom aleksytymi opisany został przez klinicystów o orientacji psychoanalitycznej i określany bardzo wymownie jako analfabetyzm emocjonalny, kryteria odniesienia wywodziły się z klasycznej psychoanalizy. Teorie psychoanalityczne stanowiły też podstawę dla prób wyjaśnienia mechanizmu powstawania aleksytymii. Poszukiwania te zaowocowały szeregiem mikroteorii podkreślających zaburzenia libido w dwóch pierwszych fazach jako przyczynę powstawania aleksytymii. Ponownie zainteresowania syndromem aleksytymii [...]

Style wychowania i postawy rodzicielskie

Rodzina jest tym składnikiem środowiska wychowawczego, który oddziałuje na jednostkę najdłużej, niekiedy przez całe życie. Wpływ wychowawczy jest jednak najsilniejszy we wczesnych stadiach rozwoju, w okresie dzieciństwa, gdy jednostka nie podlega jeszcze lub podlega w ograniczonej mierze oddziaływaniom innych instytucji, a za opiekę nad nią i jej wychowanie odpowiedzialni są przede wszystkim rodzice.
Rodzina jest dla [...]

Emocje i zapach tworzą trwałe wspomnienia- nawet, kiedy Twój mózg śpi

W serii eksperymentów ze śpiącymi myszami naukowcy na Duke University Medical Center wykazali że zapach jest kluczowym elementem kształtowania długoterminowych wspomnień, zwłaszcza z udziałem innych osób.
„Każdy z nas może się odnieść do doświadczenia, w którym po wejściu do pokoju jakiś zapach wskrzesił emocjonalną pamięć dotyczącą członka rodziny z lat lub nawet dekad wcześniej”- mówi Stephen [...]

Czy ludzie z osobowością borderline są bardziej empatyczni?

Ludzie z osobowością borderline są niestabilni emocjonalnie, cierpią z powodu niskiego samopoczucia, ich osobiste relacje są niestabilne i zgodnie z kilkoma badaniami są bardziej empatyczni.
Ale nowe badania przeprowadzone przez Judith Flury i jej współpracowników wykazują, że ich zawyżona empatia jest nie do końca prawdziwym odkryciem odzwierciedlającym metodologiczny plan wcześniejszych badań w powiązaniu z faktem, że [...]

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_3a7q86c9e2moi1se74ac90qlc3, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0