PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Bigamia

- pozostawanie w związku małżeńskim z dwiema osobami.

W Polsce

W Polsce bigamia jest czynem zabronionym stypizowanym w art. 206. Kodeksu karnego: karalne jest zawieranie małżeństwa pomimo pozostawania w związku małżeńskim, przy czym przez małżeństwo rozumie się małżeństwo prawa cywilnego, a nie małżeństwo wyznaniowe. Jeżeli druga osoba ma świadomość, że zawiera związek małżeński z osobą niebędącą stanu wolnego to odpowiada razem z nią, jednak nie jako sprawca, czy współsprawca, lecz jako podżegacz lub pomocnik.

Problem prawny stanowić może sytuacja, kiedy 2 osoby będące małżeństwem biorą ponownie ślub ze sobą (w sytuacji, kiedy oba śluby wiążą się z zawarciem małżeństwa prawa cywilnego). Stosując dosłowne brzmienie art. 206 (i odpowiednich przepisów poprzednio obowiązującego kodeksu karnego) taki czyn formalnie stanowi bigamię, ale w kilku wypadkach (np. kazus z lat 1970, kiedy młodzi zawarli potajemnie ślub cywilny, ponieważ skonfliktowane rodziny obojga nie zgadzały się na małżeństwo i groziły wydziedziczeniem w razie ślubu, później zmieniło się nastawienie rodzin, ale młodzi nie mieli odwagi przyznać się do potajemnego ślubu i ponownie zawarli “oficjalnie” ślub cywilny) przyjęto zasadę nieuznania tego za przestępstwo z powodu znikomego stopnia szkodliwości społecznej czynu. Taki problem nie dotyczy sytuacji, kiedy małżonkowie po zawarciu ślubu za granicą mają problemy (brak dokumentów, konieczność ich tłumaczenia z mało znanego języka etc.) z uznaniem tego związku za małżeństwo w myśl polskiego prawa cywilnego i decydują się na ponowny ślub w Polsce odstępując od prób “zalegalizowania” poprzedniego ślubu w Polsce.

Uprawnienia bigamisty czasowo wizytującego Polskę

W kręgu kultury łacińskiej bigamia, co do zasady stanowi przestępstwo. W niektórych krajach (m.in. islamskich) bigamia i poligamia jest legalna. Jeżeli obywatel takiego państwa zawiera drugie (bądź kolejne) małżeństwo w Polsce, popełnia przestępstwo z art. 206 k.k. Natomiast nie stanowi przestępstwa samo pozostawanie w bigamicznym lub poligamicznym związku, dlatego osoby pozostające w bigamicznych związkach zawartych w państwach, gdzie jest to legalne, nie są w Polsce ścigane (wynika to także z treści przepisów regulujących odpowiedzialność za przestępstwa za granicą, w szczególności z art. 111 § 3 k.k.). W Polsce o prawo do wielożeństwa zabiega ruch własnowierców i część rodzimowierców.

W Tybecie

W Himalajach, szczególnie w Tybecie, wprawdzie oficjalnie zakazana, ze względów ekonomicznych (zachowanie niepodzielonej ziemi rolnej rodziny; zwiększona dochodowość gospodarstwa domowego z wieloma współmałżonkami), bigamia jest jedną z szeregu de facto form “jednego dozwolonego małżeństwa we wielupokoleniowym gospodarstwie domowym” (mono-małżeństwo) i przeważa w formach poliandrycznych, szczególnie w formie poliandrii braterskiej. Bigamia tu jest umotywowana gospodarczo, i zanika w odmiennym uwarunkowaniu (np. na obczyźnie, w zurbanizowanym kontekście).

Powiadom znajomego
  1. (wymagane)
  2. (prawidłowy adres email wymagany)
  3. (wymagane)
  4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

  • Nie znaleziono Powiązanych Artykułów

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_u55psnj0814gmd9op9eobo60o1, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0