PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Agresja w szkole

Szkoła jest instytucją, w której uczeń przebywa kilka godzin dziennie. Zdobywa wiedzę, przebywa w grupie rówieśniczej, nawiązuje relacje z wieloma osobami. W związku z przebywaniem w środowisku szkolnym przez cały czas odbiera różnego rodzaju bodźce. Według B. Czeredreckiej „szkoła jest źródłem zaburzeń w zachowaniu uczniów. Sytuacje szkolne są dla uczniów sytuacjami trudnymi, odczuwają wtedy stany wewnętrznego napięcia, które muszą odpowiednio rozładować, często zachowaniem agresywnym” (B. Czeredrecka). Do czynników, które sprawiają, że szkoła może stać się pierwotną przyczyną zachowań agresywnych B. Czeredrecka zalicza:

 • nieprawidłowe warunki życia szkolnego ;
 • niedostosowany do możliwości dziecka system wymagań i nieprawidłowy sposób ich realizacji ;

niekorzystne dla procesu dydaktyczno - wychowawczego cechy nauczyciela.

Czynnikami, którym najtrudniej się przeciwstawić to te, związane z instytucją i organizacją szkoły. Są nimi:

 • zbyt liczne klasy- młodzież jest na małej powierzchni, większa anonimowość, co może sprzyjać powstawaniu konfliktów,
 • czas spędzany w sposób ukierunkowany- mało ruchu podczas lekcji, trudność w utrzymaniu koncentracji,
 • struktura organizacyjna- stała sytuacja oceny, zmiana nauczycieli, „okienka”,
 • standard budynku i otoczenia- hałas, mała przestrzeń, ograniczona ruchliwość (Ernest Ken).

Innym rodzajem czynników to relacje nauczyciel-uczeń:

 • złe komunikowanie się z uczniami (podkreślanie władzy, poniżanie ucznia),
 • rozwiązywanie problemów z pozycji władzy,
 • relacje oparte tylko na wymaganiach, brak wzmocnień pozytywnych,
 • chłód emocjonalny,

Kolejna grupa czynników związana jest z procesem nauczania, czyli:

 • poświęcanie zbyt mało uwagi na rozładowanie napięć podczas lekcji,
 • niesprawiedliwość, stronniczość w ocenianiu,
 • zbyt duże wymagania bez uwzględnienia możliwości ucznia,
 • schematyczność podczas lekcji.

Poza wymienionymi wyżej przeze mnie czynnikami jest jeszcze problem wynikający z braku spójności w reagowaniu przez nauczycieli na zachowania agresywne. Dodatkowo zdarza się, że szkoła jako instytucja nie posiada jednolitych zasad, reguł życia szkolnego. Nauczyciele często są niekonsekwentni w egzekwowaniu norm, uczniowie natomiast nie czują się współodpowiedzialni za życie szkoły.

Panujący we współczesnej szkole system wymagań oraz organizacja pracy rodzą napięcia, frustracje i bezosobowe stosunki międzyludzkie. Krótko mówiąc szkoła nie jest dobrym środowiskiem do modelowania u dzieci zachowań nieagresywnych, pro społecznych i empatycznych.

Szkoła jednak to nie tylko relacje między nauczycielem a uczniem. Młodzież bardzo silnie utożsamia się z grupą rówieśniczą. Ona również wywiera mocny wpływ na zachowanie jednostek w szkole. Każde dziecko z osobna szuka akceptacji, dlatego często zachowuje się tak jak grupa tego oczekuje. Oto powody, dla, których uczeń może przyłączyć się do prześladowania innych:

 • widzą, że używanie przemocy przynosi korzyści- jest popularny,
 • często agresorzy nie spotykają się z naganną ze strony dorosłych,
 • odpowiedzialność za czyny w grupie się zmniejsza- bycie jednym z wielu powoduje zmniejszenie poczucia winy,
 • ofiara traci swoją wartość, „zasługuje na taki los” zatem wyrzuty sumienia słabną.

Istnieje kilka rodzajów agresji, przemocy, wymieniłam je we wcześniejszym rozdziale. Tak samo istnieje kilka rodzajów przemocy stosowanej w szkole.

1.Formy przemocy fizycznej:

bicie, podcinanie, wymuszanie pieniędzy, zamykanie, niszczenie własności, kopanie, plucie.
2.Formy przemocy słownej:

przezywanie, wyśmiewanie, grożenie, ośmieszanie, plotkowanie, szantaż, obrażanie.
3.Formy przemocy bez użycia słów i kontaktu fizycznego:

wrogie gesty, miny, izolowanie, manipulowanie związkami.

(Skórny)

Nauczyciele często bagatelizują sytuacje mogące wywołać dalszy rozwój zachowań agresywnych, a często nawet nie zdając sobie z tego sprawy stają się sprawcami agresorami. Możemy wyróżnić trzy typy takich zachowań:

1.                  „Atak na osobę”- nauczyciel nie reaguje bezpośrednio na zachowanie, które mu przeszkadza tylko „pacyfikuje ucznia”.( Na przykład: „Zachowujecie się jak ćwierćinteligenci.”)

2.                  „Agresja nie wprost”- nauczyciel nie mówi o emocjach, pojawiających się w nim, kiedy uczniowie zachowują się agresywnie. Nie atakuje w wprost tylko wykorzystuje władzę.(„Proszę do tablicy, zaraz zobaczymy jak się przygotowałeś do lekcji”)

3.                  „Wycofanie”- tu również nauczyciel nie mówi o emocjach. Stara się jednak zachować spokój i kontynuuje zajęcia, lub pokazuje niezadowolenie „bez słów”, czyli czyta gazetę, przegląda dziennik.(„Jak nie chcecie się uczyć, nie będę was zmuszać”)

(Janusz Surzykiewicz)

Niekonsekwencja nauczycieli, złe warunki standardowe budynku, uczniowie, którzy szukają akceptacji to podstawowe czynniki wywołujące agresje w szkole. Należy przeciwdziałać im wszystkim, żadnego nie lekceważyć i, to ważne, w jednakowym czasie. Tak, aby walka z agresją miała zachowaną płynność.

Agresja jak i przemoc mogą przybierać różne formy. W naszych działaniach pedagogicznych istotnym jest wzięcie pod uwagę każdej formy i uświadomić o nich uczniów.

Przeczytaj


Mentis.pl


J.R.

Powiadom znajomego
 1. (wymagane)
 2. (prawidłowy adres email wymagany)
 3. (wymagane)
 4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_kpgs58rsincim2u9ubsjb2ur61, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0