PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Przeciwdziałanie agresji

Przeciwdziałanie agresji, moim zdaniem to zindywidualizowany proces. Każdy z nas reaguje na różne bodźce, ma inne przeżycia, dlatego aby nauczyć się walczyć z własną agresją powinniśmy poznać przynajmniej kilka sposobów. Doświadczenie również w tym przypadku będzie odgrywało dużą rolę. Ćwicząc różne sposoby, będziemy wiedzieli, kiedy i jaki ze sposobów w danym momencie pomoże zachować nam spokój.

- Jedną, chyba dobrze znaną, metodą jest liczenie połączone z głębokimi oddechami. Głębokie oddechy powodują dotlenienie mózgu, co nas relaksuje. Oddechy natomiast „oddalają nas” od sytuacji stresującej, co wiąże się z nabieraniem dystansu do sytuacji.

- Innym ze sposobów może być spowolniona reakcja na bodziec. „Nic nie mów. Zachowaj spokój”. Nie mówimy od razu, zamiast tego koncentrujemy się na zachowaniu spokoju. Próbujemy przejąć kontrolę nad sytuacją. Nic nie mówienie działa na obie strony zachowań agresywnych. Agresor ma czas na zastanowienie się nad swoim zachowaniem, ofiara natomiast może dokładnie przemyśleć swoje zachowanie. Podchodząc do sytuacji agresywnej ze spokojem udzielamy go agresorowi, a sami zyskujemy czas. Nie włączając emocji i szybkiego tempa, jakie często się odbywa w takich sytuacjach, mamy większą szanse na szybkie zakończenie agresywnych zachowań.

- Naszym błędem często jest również traktowanie wielu sytuacji personalnie. Musimy sobie zdać sprawie, że niektóre zachowania agresywne w stosunku do nas są przypadkowe, przeniesieniowe. Często swoją złość przenosimy na inne osoby. Nie mając możliwości, umiejętności zachowawczości agresji przenosimy ją na inne osoby bądź przedmioty.

- Istotny jest również dystans. Nie musimy od razu reagować na czyjeś zachowania. To często powoduje większą agresje w drugiej osobie a tym samym w nas. Dystans jednak obu ze stron daję przestrzeń oraz okazje do uspokojenia się.

(A. Kołodziejczyk.)

Oprócz sposobów wyżej wymienionych istnieją takie techniki jak poznawcza restrukturyzacja, świadome kontrolowanie własnych myśli, czy technika rozwijania uważności, dzięki takim treningom uczymy się kwestionować szereg irracjonalnych przekonań, które sprzyjają nasilonemu odczuwaniu stresu, a w konsekwencji potęguje nasza agresja.

Trening asertywności  i odgrywanie ról natomiast pozwala ćwiczyć alternatywne, pożądane z punktu widzenia samopoczucia i zdrowia, zachowania. Są to na ogół zachowania służące zaspokajaniu własnych potrzeb, jednakże w sposób nie naruszający praw innych osób. Trening ten pokazuje, że w niektórych sytuacjach zawodowych - gdy nie mamy wpływu na występowanie stresora - warto skorzystać z bardziej pasywnych strategii radzenia sobie ze stresem, agresją takich jak selektywne ignorowanie lub izolacja. Pierwsza z nich polega na niedostrzeganiu negatywnych aspektów sytuacji stresującej, bądź dostrzeganiu jedynie aspektów pozytywnych, druga jest emocjonalnym odcinaniem się od źródła stresu.

Niezwykle dużą wagę, z punktu widzenia efektywności treningów zwalczających agresję, ma uczenie się sposobów poszukiwania i udzielania wsparcia społecznego. Uczestnicy tego typu treningu doświadczają, jak dobroczynne skutki dla poprawy samopoczucia może mieć korzystanie ze wsparcia społecznego oraz dostarczanie tego wsparcia innym, nie tylko poprzez udzielanie pomocy, wskazówek, ale także poprzez empatyczne słuchanie oraz wyrażanie innym uznania i szacunku.( http://www.stres.edu.pl/)

Bardzo skutecznym w przeciwdziałaniu agresji okazał się Trening zastępowania agresji. został opracowany w Centrum Badań nad Agresją Uniwersytetu w Syracuse w USA pod kierownictwem profesora Arnolda P. Goldsteina. Stosowany jest między innymi w Szwecji, a także w kilku miastach w Polsce, gdzie sprawdzono jego skuteczność. Nazywa się on treningiem przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej (z ang. Agression Replacement Training - w skrócie ART).

W przeciwdziałaniu, unikaniu zachowań agresywnych znaczną rolę odgrywa cecha naszej osobowości, a mianowicie czy jesteśmy asertywni czy nie. Jest to umiejętność wyrażania uczuć, postaw, opinii nie raniąc przy tym siebie jak i otoczenia.

Metody asertywne

Zdarta płyta

Efektywna metoda unikania presji otoczenia polegająca na konsekwentnym powtarzaniu tego samego argumentu do momentu, gdy argumenty drugiej strony wyczerpią się.

1.Zasłona dymna

Metoda skuteczna w sytuacji agresji werbalnej otoczenia. Polega na pozornym akceptowaniu kierowanej pod naszym adresem krytyki bez kontratakowania partnera. Prowadzi do sytuacji absurdalnej, w której strona atakowana zgadza się z każdą krytyką, a atakujący - intensyfikuje agresję - dostrzega absurdalność swoich argumentów.

2.Asertywne uznanie błędu

Metoda przydatna w sytuacji, gdy wina leży po naszej stronie. Wiąże się z gotowością akceptowania własnych błędów jako faktu zupełnie naturalnego - przy równoczesnym braku nadmiernego poczucia winy. Przykładem mogą być stwierdzenia typu: „Postąpiłem źle, lecz zaraz to naprawię”, „Przeoczyłem to, lecz zaraz się tym zajmę”.

3.Kompromis

Najbardziej popularna strategia asertywna, umożliwiająca prowadzenie mediacji z partnerem interakcji. Mediacja ma na celu wypracowanie obustronnych ustępstw.

4.Wypytywanie o strony ujemne

Strategia przydatna w sytuacji podejrzewania partnera o ukrywanie prawdziwych przyczyn niezadowolenia. Pytania typu:

,”Dlaczego sądzisz, że to, co robię, jest złe?”, przyczynią się do ujawnienia prawdziwych źródeł konfliktu.

5.Wypytywanie o strony dodatnie.

Metoda ta - podobnie jak poprzednia strategia - polega na zadawaniu pytań partnerowi interakcji. Pozwala ona uniknąć nadmiernej presji z jego strony, zmuszając go zarazem do udowodnienia pozytywnych aspektów czynności, do której wykonania namawia. Np.:, „Co dobrego jest w narkotykach?”,„Dlaczego musimy robić to teraz?”, „Co złego jest w tym, że się jeszcze poczeka?”. (http://kultbezp.ciop.pl/P_O_Z_I_O_M_3/pdfy/gim_m3_L04.pdf)

W działaniach przeciwko agresji przydatne mogą również okazać się prawa napisane przez jednego z twórców asertywności Herberta Fensterheima.

Pięć praw Fensterheima:

  1. Masz prawo do robienia tego, co chcesz - dopóty, dopóki nie rani to kogoś innego.
  2. Masz prawo do zachowania swojej, godności poprzez asertywne zachowanie nawet, jeżeli rani to kogoś innego - dopóty, dopóki Twoje intencje nie są agresywne, lecz asertywne.
  3. Masz prawo do przedstawienia innym swoich próśb - dopóty, dopóki uznajesz, że druga osoba ma prawo odmówić.
  4. Istnieją takie sytuacje między ludźmi, w których prawa są oczywiste. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania tej sprawy z drugą osobą i wyjaśnienia jej.
  5. Masz prawo do korzystania ze swych praw. (http://kultbezp.ciop.pl/P_O_Z_I_O_M_3/pdfy/gim_m3_L04.pdf)

Omówione przeze mnie sposoby mają swoją skuteczność, jednak musimy o nich pamiętać, kiedy faktycznie znajdziemy się w sytuacjach agresywnych. Tak jak już wcześniej mówiłam również ćwiczenie tych sposobów przynosi lepsze rezultaty.

J.R.

Powiadom znajomego
  1. (wymagane)
  2. (prawidłowy adres email wymagany)
  3. (wymagane)
  4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_tpvq8k33gjmoruo8plibs33h65, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0