PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Zaburzenia świadomości

Świadomość jest funkcją centralnego układu nerwowego, która polega na odwzorowywaniu rzeczywistości [świadomość społeczna, religijna, przynależność do grupy, rodziny]; często określa się łacińskim słowem [sensorium; sens]

W języku potocznym świadomość utożsamia się z pojęciem przytomności.

Zaburzenia świadomości

a) Ilościowe:

Etapy świadomości:

1) Przymglenie świadomości- jest to niedokładne spostrzeżenie, treść spostrzeżenia jest nieostra, niewyraźna, chory myśli wolno i z trudem chwyta mu przekazywane informacje.

2) Senność (patologiczna)- przypomina senność fizjologiczną, występuje przymglenie spostrzeżenia, spowolnienie ruchowe i tendencje w zapadanie w sen, od której chory może się powstrzymać ale z trudem; silne bodźce zewnętrzne np. hałas, bodźce dotykowe mogą utrzymać w stanie czuwania chorego;

Przyczyny:

 • Uderzenie w głowę;
 • Zatrucie substancją toksyczną;
 • Guz mózgu;
 • Zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych;
 • Napad padaczki;

3) Sen głęboki(półśpiączka)- cecha charakterystyczna, że chory reaguje na silne bodźce zewnętrzne, czyli takie zwykle powodujące reakcję obronną (np. klaśnięcie obok ucha, ściśnięcie)-występuje jako mimowolna reakcja;

4) Śpiączka- całkowita utrata świadomości, chory nie reaguje na żadne bodźce-w głębokiej śpiączce dochodzi do zniesienia ruchów ścięgnistych;

b) Jakościowe

1) Zespół majaczeniowy (delirium, biała gorączka, majaczenie);

 • zaburzenie orientacji w czasie, miejscu i otoczeniu- przy zachowanej orientacji własnej (czyli wie jak się nazywa)
 • omamy-przede wszystkim wzrokowe
 • urojenia głównie niespójne, związane treściowo z omamami
 • potężne lęki
 • potężny niepokój ruchowy
 • częściowa niepamięć okresu obejmującego stan chorobowy;

2) Zespoły pomroczne:

 • Zaburzenia odnośnie orientacji w miejscu, czasie, otoczeniu i osoby własnej;
 • Lęki
 • Pobudzenie ruchowe
 • Niepamięć przebytego okresu- ewentualnie „wysypy pamięciowe”;

Zespół pomroczny jasny

- orientacja jest dość dobrze zachowana, natomiast z uwagi na istniejące zaburzania świadomości człowiek obserwowany przez otoczenie odbierany jest jako smutny, roztargniony, chory;

- Tok myślenia jest albo prawidłowy albo zwolniony, a kontakt z chorymi jest powierzchniowy;

- zachowanie jest dość zborne, zwłaszcza czynności automatyczne są dobrze zachowane;

- w czasie jego trwania chory wykazuje zaburzenia pamięci, następnie występuje po przeminięciu tego okresu chorobowego całkowita utrata pamięci albo fragmenty pamięci;

4) Zespół splataniowy

 • Zupełna dezorientacja
 • Głębokie zaburzenia toku myślenia, o typie niespójności <niezborności> myślowej i gonitwy myślowej;
 • Lęki
 • Silne pobudzenie ruchowe;
 • Omamy i urojenia
 • Fragmentaryczne wspomnienia albo całkowita niepamięć;

5) zaburzenia oneiroidalny (snopodobny)

 • zaburzenia orientacji
 • omamy
 • złudzenia o treści fantastycznej przypominające marzenia senne;
 • w pamięci zachowują się dość liczne fragmenty, niepamięć częściowa

Podstawowe zespoły psychopatologii

1) Zespół depresyjny

· składa się z układów osiowych

· spadek aktywności psychoruchowej

· zaburzenia neurohormonalne <zaburzenia snu, miesiączkowania>

· osłupienie depresyjne <znieruchomienie>

depresja agitowana- depresja z pobudzeniem ruchowym

depresja maskowana- na pierwszy plan wysuwają się problemy typu somatycznego, a przy tym jest spadek aktywności

2) zespoły typu somatycznego

a) zespół maniakalny

§ podwyższony nastrój <euforia z elementami dysforycznymi>

§ drażliwość

§ ze śmiechu w złość, z płaczu w śmiech-> łatwość przechodzenia z jednego nastroju w drugi;

§ podwyższona aktywność psychoruchowa < nie ma problemu, wszystko da się załatwić>

§ mała potrzeba snu

§ duża aktywność seksualna również <przygodne związki>

Osłupienie

*efektoryczne

- zachowana zdolność odbierania bodźców <słyszy, czuje>, ale nie rusza się <przypalanie papierosem ..czuje to ale nic nie zrobi>

- napięcie ich mięśni jest wzmożone <napięci jak stal>

- mogą być kilka dni w jednej pozycji <odleżyny>

- „poduszka powietrzna” maja przysuniętą głowę do klatki piersiowej i trzymają głowę w powietrzu tak jakby mieli pod nią poduszkę

*receptoryczne

- charakterystyczne spowolnienie ruchowe, które zwykle nie osiąga stadium bezruchu

- poruszają się wolno, snują się jak cienie

- omijają inne osoby, sprzęty ale praktycznie pozostają bez kontaktu

- stwarzają wrażenie ludzi zdezorientowanych, zagubionych

- po przeminięciu tego okresu chorobowego mają pamięć fragmentaryczną

Do bardziej płytkich stanów osłupienia należy :

- stereotypia ruchowa i słowna

- echolalia

- echomimia <powtarzanie wyrazu twarzy>

3) Zespół -halucynoza <omamica>

- zespół z omamami jako zespół dominujący i zwykle dołączają się omamy słuchowe, urojenia prześladowcze powiązane z treścią z omamami.

4) Zespół paranoidalny

- obejmuje omamy i urojenia, są najczęściej prześladowcze, odnoszące <rzadziej smakowe, wzrokowe, węchowe>. Jest typowy dla schizofrenii paranoidalnej, może występować również w zespole paranoidalno-depresyjnym [nieusystematyzowane]

5) Zespół parafreniczny

- występują usystematyzowane urojenia, np. wielkościowe <np. wysokie pochodzenie>

6) Zespół paranoiczny

- związany z usystematyzowanymi urojeniami, często przesladowczymi odnoszącej bądź wielkościowej

7) Zespół Karpiński

-clerambault -słyszy podszepty i te myśli wnikają w jego umysł; owładnięty szatanem; pseudo halucynacje

8 ) Zespół psychoorganiczny

- świadczy on o rozległych uszkodzeniach tkanki mózgowej i jej zaniku, starzenie się mózgu, zajściem stanów zapalnych <po zapaleniu opon mózgowych>, zmiany niedokrwienia mózgu, zatrucie różnymi substancjami chemicznymi, urazy głowy, połączone ze wstrząsami mózgu. Wyróżnia się w celach jasności postać otępienną i charakteropatyczną, zwykle obydwie te postacie współistnieją ze sobą, jedna z nich jest bardziej dominująca.

* postać otępienna – zespół otępienny- występuje spadek sprawności intelektualnej < zw. Demencję> niska analiza myślenia, problemy z wnioskowaniem, uogólnianie sytuacji, wysiłek umysłowy(dużo) jest nieproporcjonalny do osiągniętej wiedzy (mało)(efektów)

zaburzenia pamięci, trudno zapamiętać nowe wiadomości, stare pamięta; obniżanie krytycyzmu, <dziecinnieje się na starość>, chwiejność emocjonalna, <raz się śmieje a później nie pamięta z czego się śmiał>

*postać charakteropatyczna- zaburzenie w zakresie zachowania i osobowości, zaburzenia charakteru np. złośliwość, plotkarstwo

Różnice między otępieniem a niedorozwojem umysłowym

uwzględnia się następujące fakty:

- niedorozwój umysłowy ma miejsce wtedy gdy człowiek nigdy w swoim rozwoju umysłowym nie osiągnął normy intelektualnej.

- W otępieniu człowiek w swoim rozwoju osobniczym osiąga normę intelektualną; w wyniku różnych czynników jego intelekt obniżył się poniżej normy <np. chory na ajcchalmera — nie wiem jak to się pisze:) >

9) Zespół amnostyczny Korsakowa

– jest postacią zespołu psychoorganicznego w którym występują konfabulacje [aniu wyrazik do zapamiętana dla ciebie ] tzn. luki pamięciowe są wypełnione treściami które nigdy nie miały miejsca <są wstawiane w luki>

10) Zespół psychoendokrynologiczny

- w wyniku zaburzeń endokrynologicznych (hormonalnych) powstają zaburzenia psychiczne czyli np. menopauza; cukrzyca <encefalopatia-uszkodzenie mózgu>; tarczyca-nadczynnosc- duża aktywność, nerwowość, niedoczynność-apatyczny, stonowany, małomowny

Powiadom znajomego
 1. (wymagane)
 2. (prawidłowy adres email wymagany)
 3. (wymagane)
 4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_s5tv0sk6autn5sdce0g46j22b2, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0