PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Alkoholizm

Alkoholizm, inaczej uzależnienie od alkoholu, toksykomania alkoholowa lub choroba alkoholowa (łac. alcoholismus habitualis, alcoholismus chronicus) - choroba polegająca na utracie kontroli nad ilością wypijanego alkoholu. Spożywanie zazwyczaj dużych ilości alkoholu przez alkoholika jest spowodowane przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym i nie podlega jego woli. Mechanizm powstawania uzależnienia nie jest do końca wyjaśniony, ale ma bezpośredni związek z nadużywaniem alkoholu. Jednym z kluczowych objawów w diagnozowaniu choroby alkoholowej, obok utraty kontroli nad ilością wypijanego alkoholu, są objawy abstynencyjne, zwane inaczej zespołem abstynencyjnym, zespołem ostrej abstynencji, syndromem abstynencyjnym, zespołem odstawienia alkoholu. Objawy abstynencyjne w standardowym przypadku trwają ok. 14 dni. Nie należy ich mylić z kacem.

Z choroby alkoholowej nie można się wyleczyć. Nawet po wieloletniej abstynencji próby kontrolowanego picia często kończą się powrotem do nałogu. Fundamentalnym warunkiem zdrowienia jest abstynencja, wspomagana m.in. przez terapię uzależnień, udział w spotkaniach Anonimowych Alkoholików, przebudowę stylu życia na abstynencki, zdobywanie wiedzy z zakresu alkoholizmu i dziedzin pokrewnych. Proces zdrowienia z choroby alkoholowej jest niezwykle trudny i skomplikowany, uzależniony przede wszystkim od chęci i dobrej woli zainteresowanego. Około 70% pacjentów po terapiach nie osiąga trwałych efektów.

Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD - 10), opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia, o uzależnieniu od alkoholu można mówić wówczas, kiedy stwierdzono występowanie co najmniej trzech z poniższej listy objawów, przez jakiś czas w ciągu ostatniego roku lub utrzymywanie się ich przez okres jednego miesiąca:

 • silne pragnienie (”głód”) lub poczucie przymusu picia alkoholu;
 • subiektywne przekonanie o mniejszej możliwości kontrolowania zachowań związanych z piciem alkoholu tj. trudności w:
  - powstrzymywaniu się od picia,
  - kontrolowaniu długości picia (”ciągu”),
  - kontrolowaniu ilości wypijanego alkoholu;
 • obecność fizjologicznych objawów zespołu abstynencyjnego (zespołu odstawienia), występujących po przerwaniu lub zmniejszeniu ilości wypijanego alkoholu albo picie alkoholu ze świadomością, że objawy odstawienia ulegną złagodzeniu;
 • wzrost tolerancji na alkohol;
 • postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub dotychczasowych zainteresowań na rzecz zdobywania alkoholu, picia oraz odwracania następstw picia alkoholu;
 • picie alkoholu pomimo szkodliwych następstw (fizycznych, psychicznych i społecznych), o których wiadomo, że mają związek z piciem alkoholu.

Pomocne w diagnozowaniu są testy psychologiczne (CAGE, AUDIT, MAST itd.).
Pojęcie alcoholismus chronicum wprowadził Magnus Huss w roku 1849. Człowiekiem, który zdjął z osób uzależnionych odium pogardy i uczynił ich pacjentami potrzebującymi pomocy, jest amerykański lekarz czeskiego pochodzenia Elvin Morton Jellinek. W 1960 w opublikował pracę pt.: Koncepcja alkoholizmu jako choroby. E.M. Jellinek pierwszy przedstawił, w jaki sposób dochodzi do powstawania i pogłębiania się uzależnienia od alkoholu, podzielił proces powstawania choroby na fazy. Autor wyróżnia następujące stadia choroby alkoholowej:

Fazy rozwoju alkoholizmu wg Jellinka

Wstępna (”przedalkoholiczna”, objawowa)

 • picie w celu uzyskania ulgi
 • wzrost tolerancji na alkohol

Ostrzegawcza (zwiastunowa)

 • pojawienie się palimpsestów (tzw. “urwane filmy”)
 • coraz większa koncentracja na alkoholu
 • picie po kryjomu
 • picie z chciwością (łapczywe)
 • organizowanie okazji do wypicia
 • poczucie winy w związku z piciem
 • unikanie rozmów na temat picia alkoholu

Krytyczna (ostra, krzyżowa)

 • utrata (upośledzenie) kontroli nad piciem
 • objawy głodu alkoholowego
 • wyszukiwanie usprawiedliwień (system alibi) dla picia
 • obwinianie otoczenia i reagowanie agresją na uwagi
 • narzucanie sobie okresów abstynencji
 • próby zmiany wzorca picia (czas, miejsca, rodzaj alkoholu)
 • powtarzające się stany wyrzutów sumienia
 • poważne zaniedbywanie pracy, bliskich, przyjaciół
 • wyraźne zawężenie zainteresowań
 • tworzenie racjonalnych uzasadnień dla picia (samooszukiwanie)
 • koncentracja życia na piciu
 • gromadzenie zapasów alkoholu
 • zaniedbywanie jedzenia (niedożywienie)
 • osłabienie popędu seksualnego
 • epizody zazdrości (urojenia niewiary małżeńskiej)
 • stałe uzupełnianie stężenia alkoholu (m.in. picie poranne)

Przewlekła

 • okresy wielodniowego picia (”ciągi”)
 • osłabienie zasad moralnych
 • uszkodzenie myślenia i zdolności oceny
 • picie alkoholi niekonsumpcyjnych
 • spadek tolerancji na alkohol
 • wyraźne drżenia (tremor)
 • lęki
 • napady drgawkowe (”padaczka alkoholowa”)
 • psychozy alkoholowe - ostre i przewlekłe
 • ciężkie choroby somatyczne ——> ZGON

Prawo

Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu Sejm PRL przyjął dnia 26 października 1982 ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, ze zmianami).

Pomoc uzależnionym

Jednym z zaleceń terapii odwykowej jest udział w spotkaniach Anonimowych Alkoholików.

 1. Kościół katolicki
  1. Bractwo Trzeźwości
  2. Działalność indywidualna księży katolickich
  3. Krucjata Wyzwolenia Człowieka
  4. Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu (powstał w 1968 r.).
  5. Czasopisma zawierające treści antyalkoholowe - “Trzeźwymi Bądźcie” - dwumiesięcznik. “Rycerz Niepokalanej” - miesięcznik.
 2. Kościół zielonoświątkowy - pod jego egidą działa Misja Nowa Nadzieja, w zakładach karnych Misja Więzienna
 3. Świadkowie Jehowy - Program rehabilitacji:
  1. Poznaj swojego wroga
  2. Przestań pić i zmień sposób myślenia
  3. Zwierz się komuś, kto cię zrozumie
  4. Bądź cierpliwy
  5. Poszukaj dobrego towarzystwa
  6. Unikaj zbytniej pewności siebie
  7. Wystrzegaj się zastępczych nałogów
  8. Przystosujcie się do nowych ról w rodzinie
  9. Strzeż się nawrotu choroby
 4. Al-anon
 5. DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików
 6. Stowarzyszenia i Kluby Abstynenckie

Powiadom znajomego
 1. (wymagane)
 2. (prawidłowy adres email wymagany)
 3. (wymagane)
 4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_rptmn1c8st16oumnps4o1keu90, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0