PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Prawo karne

Prawo karne to zespół norm określających czyny, które ze względu na swój społecznie szkodliwy charakter zabronione są pod groźbą kary sądowej. Społecznie szkodliwy charakter mają nie tylko czyny skierowane przeciwko państwu, jako organom, instytucjom państwowym i samorządowym, ale również czyny skierowane przeciwko dobrom poszczególnych obywateli, którym prawo zapewnia ochronę.
Kryterium rozróżnienia stanowi stopień społecznego niebezpieczeństwa popełnionego czynu i wysokość kary. Najgroźniejszym czynem jest zbrodnia. Mniejsze zagrożenie stanowią występki. Najmniejszą szkodliwość społeczną mają wykroczenia.
Przestępstwo to czyn zabroniony jako zbrodnia, występek, zawiniony i w społecznym stopniu większym niż znikomy i zagrożony karą sądową.
Czyn zabroniony może polegać na działaniu lub zaniechaniu ( dotyczy to osób, na których ciąży prawny, szczególny obowiązek zapobiegania skutkowi powodującemu szkodę w dobru chronionym przez prawo).
Zbrodniami są czyny zabronione, zagrożone kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 3 lata lub karą surowszą.
Występkami są czyny zabronione, zagrożone grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

W dziedzinie prawa kranego wyróżnia się:
- prawo karne materialne ( kodeks karny),
- prawo karne procesowe ( kodeks postępowania karnego),
- prawo karne wykonawcze, zwane penitencjarnym ( kodeks karny wykonawczy).

Wykroczenia są również objęte przepisami kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Najważniejszym aktem ustawodawczym w dziedzinie prawa karnego jest kodeks karny, który dzieli się na trzy części:

1) część ogólna - kary i środki karne, formy popełnienia przestępstwa, zagadnienia typu: zbrodnia, występek, przestępstwo;
2) część szczególna - ma dwuczłonową budowę zawiera dyspozycję ( opis zabronionego czynu) oraz sankcję (karę)
3) część wojskowa - zawiera normy prawne dotyczące służby wojskowej.

Podstawową funkcją prawa karnego jest zwalczanie przestępstw uznawanych za szczególnie niebezpieczne dla interesu społecznego. Tę funkcję prawo karne realizuje przez:
- ustanowienie zagrożeń karnych za przestępstwo,
- stosowanie środków karnych,
- wykonywanie kar.

Pod pojęciem kary możemy rozumieć bezpośredni przejaw przymusu państwowego stosowanego przez sąd w stosunku do osób winnych popełnienia przestępstwa. Wysokość zagrożenia karnego jest adekwatna do prawnej kwalifikacji zabronionego czynu.
Najwyższymi karami zagrożone są:
- wszczynanie lub prowadzenie wojny napastniczej,
- zabójstwo i ciężki uszczerbek na zdrowiu popełnione z pobudek narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub światopoglądowych,
- zabójstwo popełnione z innych niż wymienione.

W systemie kar kodeksu karnego istnieją kary i środki karne.

Kary:
- grzywna ( wymierzana w stawkach dziennych, najniższa stawka dzienna to 10, najwyższa 360),
- ograniczenie wolności ( min. 3 m-ce do 12 m-cy),
- pozbawienia wolności (stosowana w wymiarze nie mniejszym niż miesiąc i nie większym niż 15 lat),
- 25 lat pozbawienia wolności,
- dożywotnie pozbawienie wolności.

Środki karne:
- pozbawienie praw publicznych,
- zakaz zajmowania określonych stanowisk, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności,
- zakaz prowadzenia pojazdów,
- przepadek przedmiotów,
- obowiązek naprawienia szkody,
- nawiązka,
- świadczenie pieniężne,
- podanie wyroku do wiadomości publicznej ( w określony przez sąd sposób).

Wymierzając karę sad bierze pod uwagę społecznie niebezpieczeństwo popełnionego czynu:
- pobudki popełnienia czynu,
- sposób działania sprawcy,
- jego osobowość i charakter,
- dotychczasowy tryb życia.
- zachowanie po popełnieniu przestępstwa.

Powiadom znajomego
  1. (wymagane)
  2. (prawidłowy adres email wymagany)
  3. (wymagane)
  4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_veg094q8cktt04cfarqs9gn7h0, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0