PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Rodzina

Ujęcie socjologiczne (wg Szczepańskiego): Grupa złożona z osób, które łączy stosunek małżeński i rodzicielski w szerokim społecznym i prawnym znaczeniu (prawnym, bo są rodzice, społeczny, bo małżeństwo) członkowie rodzin żyją zazwyczaj pod jednym dachem tworzą jedno gospodarstwo domowe obejmujące 2 pokolenia (mała rodzina) 3 pokolenia (wielka rodzina)


Ujęcie psychologiczne
(wg Przetacznikowej): Rodzinę tworzą osoby, które wiążą związki małżeństwa, pokrewieństwa lub adopcji; członkowie rodziny nie tylko zamieszkują razem, ale współdziałają ze sobą zgodnie z wewnętrznym podziałem ról; rodzina ma swój świat, stanowi zarazem grupę otwarta na wpływy zewnętrzne, kształtując system wartości i norm zachowania się społecznego

Ujęcie pedagogiczne (wg Kawuli): rodzina jest grupa społeczna, w której następuje poznanie pierwszych form etyczno-moralnych, rozróżnianie dobra i zła, klasyfikowanie osób, przedmiotów i zjawisk (uznaje on także za rodzinę związki kohabitacyjne - wolne związki - konkubinat)

Cykle życia małżeńsko - rodzinnego

1) narzeczeństwo,

2) małżeństwo bezdzietne,

3) małżeństwo z dziećmi,

4) rodzina z odchodzącymi dziećmi,

5) małżeństwo odłączone od dzieci

Typologia rodzin

I wg liczebności członków:

1)       monogamiczna (♂+♀);

2)       poliandryczna (1♂+kika♀);

3)       poligamiczna (kilku ♂+ 1♀)

II wg zbiorowości, spośród której wybierany jest małżonek:

1)       endogamiczne (elitarna- to samo środowisko);

2)       egzogamiczne (egalitarna - różne środowisko)

III wg sprawującego władze:

1)       matriarchalne;

2)       patriarchalne;

3)       egalitarne

IV wg miejsca zamieszkania:

1)       matrylokalne;

2)       patrylokalne;

3)       neolokalne

V wg tego, po kim dziedziczymy nazwisko:

1) matrylinearne;

2) patrylinearne

Struktura rodziny ze względu na liczbę jej członków

1)       pełna (rodzic+ dzieci);

2)       zrekonstruowana (rodzic + dzieci+ macocha/ojczym);

3)       związki kohabitacyjne;

4)       niepełna (rozbita, sieroca, panna z dzieckiem separacja)

Fukcje rodziny (wg Tyszki)

I Biopsychiczne:

1)       prokreacyjna - zaspokajanie potrzeb w kwestii posiadania potomstwa;

2)       seksualna - zaspokajanie potrzeb seksualnych współmałżonków, nie musi być związana z prokreacja;;

II Ekonomiczna:

1)       materialno- ekonomiczna - zaspokajanie potrzeb materialnych;

2)       opiekuńczo- zabezpieczająca - troska nad dziećmi i osobami starszymi i chorymi;

III Społeczno - wyznaczająca:

1)       klasowa- utrzymanie dziecka w klasie rodziny;

2)       legalizacyjno-kontrolna - rodzice legalizują pewne zachowania(np. przyzwyczajenie do nagości);

IV Socjopsychologiczna:

1)       socjalizacyjna - dostosowanie zachowania do norm obowiązujących w społeczeństwie;

2)       kulturalna- zapoznawanie z dziedzictwem kultury, inkulturacja;

3)       rekreacyjno-towarzyska - umiejętności zachowania się w towarzystwie, spędzania czasu wolnego, spontaniczne kontakty towarzyskie;

4)       emocjonalno-ekspresyjna - poparcie, bezpieczeństwo, miłość, kształtowanie wspólnoty rodzinnej, emocjonalnej i intelektualnej

Potrzeby jakie powinna zaspokajać rodzina

 • bezpieczeństwa,
 • poznania,
 • akceptacji,
 • kontaktu emocjonalnego,
 • samodzielności,
 • posiadania

Style wychowawcze

1)       autokratyczny - zdecydowane przewodnictwo rodziców;

2)       liberalno - bezstresowe wychowanie;

3)       demokratyczne;

4)       niekonsekwentny- wszystkie naraz

Przemiany współczesnej rodziny

1) zmiana rodzin patriarchalnych na matriarchalne;

2)zmniejszeni ilości dzieci;

3) możliwość regulacji urodzin;

4) podział obowiązków na wszystkich;

5) rozwój placówek opiekuńczo - wychowawczych;

6) spadek więzi między rodzinnych;

7) ograniczone stosunki z sąsiadami;

8 ) spędzanie wolnego czasu;

9) wynalazki techniczne;

10) kult dobrego wizerunku

RODZINA FUNKCJONALNA- spełnia wszystkie funkcje i zaspokaja potrzeby dziecka
RODZINA DYSFUNKCJONALNA -nie spełnia swoich funkcji, jest źródłem przykrości, podłożem napiec i frustracji (CAŁKOWICIE- utrata więzi, totalny chaos; CZĘŚCIOWA - alkoholiz, narkomania, długotrwała choroba jednego z członków, ubóstwo, bezrobocie)

Powiadom znajomego
 1. (wymagane)
 2. (prawidłowy adres email wymagany)
 3. (wymagane)
 4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

 • Nie znaleziono Powiązanych Artykułów

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_398jebas5te14mvuqngq9gul15, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0