PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Czas wolny


1) Czasy pierwotne- nie znano pojęć czas wolny i czas pracy
2) Społeczeństwa preindustrialne - czas wolny tylko dla wyższych sfer
3) XX w - czas wolny stal się naturalnym przywilejem
4) Obecnie- czas wolny przywraca sens pracy, pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać efekty swojej pracy, pojawia się pytanie, w jaki sposób zagospodarować nadmiar czasu

Kamiński - czas wolny- to ta część budżetu czasu, która nie jest zajęta przez prace zarobkowa normalna i dodatkowa ani przez systematyczne kształcenie się, ani przez zaspokajanie potrzeb elementarnych, fizjologicznych, ani przez stale obowiązki domowe.
Wroczyński - czas wolny dzieci i młodzieży to istotna kwestia społeczna - wiąże się ze środowiskiem wychowawczym.
Zawadzka - czas wolny wypełnia kształtowanie siebie, rozrywka, zaspokajanie potrzeb intelektualnych i emocjonalnych; odpoczynek - zespół wszystkich zajęć podejmowanych w czasie wolnym

Cechy konstytutywne czasu wolnego

  • nieobowiązkowość,
  • dobrowolność,
  • świadomość

Domazedieur - czas wolny to 24h minus obowiązki (czynności dobrowolnie wybrane, czas, którym dysponujemy, w którym jednostka manifestuje swoje zdolności twórcze; jest wyborem, który pozostawia jednostce uczucie przyjemności; czas konsumpcji, nieprodukcyjny, bezcenny)

Funkcje czasu wolnego z punktu pedagogiki społecznej

1) odpoczynek-odreagowanie zmęczenia, odnowienie sił psychicznych i fizycznych;

2) zabawa/rozrywka- wypoczynek czynny, realizuje się w działaniu, nasyca wyobraźnie, uwalnia od stresu;

3) praca nad sobą- twórczość, rozwijanie swojej osobowości, rozwijanie potrzeb kulturalnych, rozwijanie zainteresowań.

Bohdan Jung - funkcje czasu wolnego:

1)       względem jednostki;

2)       wzg. społeczeństwa;

3)       wzg. instytucji;

4)       wzg. Gospodarki

Relacje „my z” wg Radlińskiej
1) “My z” najbliżsi, rodzice, rodzeństwo, dzieci;

2) „My z” ludzie współżyjący i współczujący;

3) „My z” gromada, organizacje, stowarzyszenia;

„My” to każdy z nas z osobna i ogół we wspólnym działaniu

Pozytywne przekształcenie środowiska wychowawczego
1) Rodzina- zależy od jej członków, im większa kultura pedagogiczna i wiedza społeczna tym wyższa jakość środowiska wychowawczego; istotna jest chęć rodzica, a edukowanie go jest obowiązkiem oświaty

2) Oświata i edukacja- w dużym stopniu od niej zależy jakość środowiska wychowawczego;

Oświata- jest nie tylko przygotowaniem do twórczego uczestnictwa w życiu zbiorowym i do korzystania z osiągnięć cywilizacji, ale także do tworzenia interakcji między jednostkami, a grupami społecznymi;

Edukacja środowiskowa- odwołuje się do przeobrażania środowiska, przygotowanie członków lokalnej społeczności do aktywnego udziału w procesie zachodzących i zaskakujących nas przemian

Zagrożenia strukturalne i funkcjonale z zakresu czasu wolnego w skali mikro, makro i mezospołecznym

Zagrożenia strukturalne wiąże się z rodziną. Zagrożenie funkcjonalne a wiec wszystko, co dzieje się w rodzinie to skala mikro, marko - całe społeczeństwo

Marginalizacja i wykluczanie

Są 2 powody marginalizacji sprawiające, że zjawisko to nabiera powagi:
1) zasięg i liczebność grup społecznych dotkniętych marginalizacją ciągle wzrasta;

2) stopień upośledzenia ludzi mierzymy dystansem między elitami, kapitałem oraz sytuacją socjalną, dystans ten nabrał już groteskowych rozmiarów

Ubóstwo
Pauperyzacja - czyli ubożenie
Sfera ubóstwa w Polsce, obejmowała dotychczas 2 grupy:

1)       ludzie z marginesu społ. (ubóstwo zawinione): alkoholicy, narkomani, rodziny upośledzone, wielodzietne, rozbite;

2)       ubóstwo niezawinione: emeryci, renciści, rodziny niepełne, rolnicy

Obecnie doszła jeszcze jedna grupa 3) bezrobotni

Ubóstwo absolutne- oznacza sytuacje, w której jednostka nie może zaspokoić swoich minimalnych potrzeb biologicznych

Zagrożenie biedą wywołuje 4 typy postaw:

1)         stan bezradności wobec zagrożenia biedą - charakterystyczny dla ludzi, którzy maja niski dochód, żyją na kredyt, nie maja odpowiednich kwalifikacji;

2)         postawa na przetrwanie biedy, nieaktywna;

3)         brak poczucia zagrożenia biedą przy świadomości obniżenia swojej pozycji materialnej;

postawa „nie boje się biedy jestem spokojny o swój byt materialny” - optymizm

Powiadom znajomego
  1. (wymagane)
  2. (prawidłowy adres email wymagany)
  3. (wymagane)
  4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

  • Nie znaleziono Powiązanych Artykułów

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_im2hfq3dsbi1nghrofm1nd33m2, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0