PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Globalizacja i jej aspekty

Globalizacja to proces oznaczający zaciśnienie stosunków i wzrost współzależności w skali świata; oznacza, iż świat, w którym żyjemy, to w coraz większym stopniu “jeden świat”, gdzie inni odczuwają skutki naszych działań, a my odczuwamy problemy globalne. Globalizacja to nie tylko przemiany systemów globalnych, ale także zmiany zachodzące w życiu codziennym ludzi we wszystkich krajach świata.
Globalizacja jest nie tylko zjawiskiem ekonomicznym, przede wszystkim jest wypadkową procesów politycznych, gospodarczych, kulturowych społecznych.(Anthony Giddens)

Globalizacja to proces zagęszczenia i intensyfikowania się powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych, politycznych, militarnych, kulturowych, ideologicznych między społecznościami ludzkimi, co prowadzi do uniformizacji świataw tych wszystkich zakresach, i odzwierciedla się w pojawieniu się więzi społecznych, solidarności i tożsamości w skali ponadlokalnej i ponadnarodowej.(Piotr Sztompka)

Na wzrost globalizacji składa się szereg czynników, a w pierwszej kolejności zakończenie zimnej wojny i upadek sowieckiego komunizmu oraz rozwój międzynarodowych regionalnych form sprawowania władzy przyczyniły się do zbliżenia poszczególnych krajów. Po drugie, rozpowszechnienie technik informacyjnych ułatwiło przepływ informacji w skali globu i poszerzyło światopoglądy. Po trzecie, rozrosły się i nabrały znaczenia korporacje ponadnarodowe, firmy handlowe, banki tworząc sieci produkcji i konsumpcji. Typowo ponadnarodowy charakter mają tzw. nowe ruchy społeczne i wyłaniające się z nich trwalsze organizacje czy stowarzyszenia: np. ruch ekologiczny i Greenpeace, ruch praw człowieka. W świecie mass mediów istnieją ponadnarodowe sieci telewizyjne, np. CNN i międzynarodowe czasopisma, np. “Time”. W dziedzinie sportu najsłynniejsze kluby piłkarskie przestają reprezentować swoje kraje. Pojawiają się także całe kategorie społeczne, których życie i praca odrywają się zupełnie od konkretnego miejsca. Kiedyś byli to dyplomaci, dziś to finansiści, bankierzy, menagerowie, personel lotniczy, artyści i w pewnym stopniu naukowcy.

Efektem tego rodzaju zmian staje się postępująca uniformizacja świata, co oznacza, iż kapitalistyczny rynek wraz z charakterystycznymi dla siebie formami transakcji, organizacjami, instytucjami, mentalnością konsumpcyjną opanował świat. W polityce kolejna “trzecia fala demokratyzacji”-typowe demokratyczne instytucje i formy życia politycznego: parlamenty, wybory, kampanie, aktywna opinia publiczna. W dziedzinie kultury tzw. homogenizacja, która w pierwszej kolejności dotyczy języka, co oznacza, iż coraz bardziej intensywne i powszechne kontakty ponadnarodowe wymagają wspólnego języka. Światowym narzędziem komunikowania staje się coraz bardziej powszechny język angielski. Pojawia się tożsamość regionalna- np. “my Europejczycy”, Europejczycy także zalążki solidarności światowej. Najmocniejszym tego wyrazem jest idea praw człowieka, o zasięgu uniwersalnym, nie ograniczonym-jak prawa polityczne-do obywateli jakiegoś kraju, lub jak prawa społeczne-do klas i grup upośledzonych. Wzmocnieniu ulegają lojalności i tożsamości lokalne, etniczne i religijne. Między ludźmi pojawia się więź obiektywna wzajemnych zależności i więź subiektywna wzajemnej solidarności.
W wymiarze politycznym mieliśmy hordy, rody, plemiona, królestwa, imperia, aż po dominującą dopiero od kilku wieków formę państwa narodowego.

Globalizacja postępuje gwałtownie, ale nierównomiernie. Charakteryzuje ją rosnąca bariera między najbogatszymi a najbiedniejszymi krajami świata. Globalizacja jest przedmiotem sporów i gorących dyskusji.

Wyróżnia się trzy podejścia do globalizacji
1. sceptycy uważają, ze przecenia się jej znaczenie i że istniejące współcześnie współzależności mają swoje odpowiedniki w przeszłości. Uważają, że w ramach największych grup finansowych i handlowych występuje zjawisko regionalizacji, a zwłaszcza amerykanizacji

2. hiperglobaliści- ich zdaniem globalizacja jest rzeczywistością, a przy tym potężną siłą, która może całkowicie zredukować znaczenie rządów państw narodowych

3. zwolennicy koncepcji transformacji-ich zdaniem globalizacja przekształca wiele aspektów istniejącego porządku światowego, w tym gospodarkę, politykę, stosunki społeczne, ale stare wzory nie znikają

4. alterglobaliści- ich zdaniem powinna istnieć kontrola nad rozpowszechnianiem globalizacji. Proponują wprowadzenie tzw. podatku Tobina pobieranego w wysokości 1% od przelewów bankowych realizowanych przez państwa i zasilenie tym podatkiem amerykańskiego banku w wymiarze bardziej politycznym aniżeli ekonomicznym

Ruch antyglobalistyczny- ruch społeczno-polityczny aktywny w większości państw świata, różnorodny ideowo i niejednolity organizacyjnie. Za cel stawia sobie radykalną zmianę obecnych stosunków ekonomicznych, ekologicznych i społecznych, poprzez m.in. budowanie globalnego społeczeństwa obywatelskiego

Warto przeczytać

Czy Globalizacja to zło, którego należy unikać?

Czy jednak dobro, dzięki któremu możemy powiększać swoją wiedzę?

Mamy więcej wrogów czy przyjaciół?

Niezliczona liczba pytań  - zapraszamy do komentowania artykułu.

Powiadom znajomego
  1. (wymagane)
  2. (prawidłowy adres email wymagany)
  3. (wymagane)
  4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_mnvpacqacr2sh4iqb3jern1qe3, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0