PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Alkohol - informacje w pigułce

Alkohol - mity i prawda

Wiele osób usiłuje usprawiedliwić swoje picie dorabiając do niego odpowiednia ideologię. Jak jest naprawdę?

 • Alkohol nie jest środkiem poprawiającym sprawność psychofizyczną

Wykonywane na niezmiernie czułej aparaturze badania psychometryczne wykazują, że nawet po niewielkich dawkach alkoholu (1g/1kg ciężaru ciała) r5eakcje kierowców wydłużają się o 0,3 - 0,5sek., podczas gdy czas prawidłowej reakcji u pełnosprawnego kierowcy mieści się na ogół w granicach 0,5sek.

 • Alkohol nie jest lekarstwem na serce

Najnowsze badania wykazały, że subiektywna poprawa samopoczucia, jaka następuje po spożyciu „lampki koniaku”, nie jest wynikiem uspakajającego i znieczulającego działania alkoholu. Naczynia wieńcowe (odżywiające i dotleniające serce) nie ulegają rozszerzeniu, a więc i dopływ krwi do mięśnia sercowego nadal nie jest wystarczający. Zamiast pomagać alkohol powoduje niebezpieczne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi oraz wystąpienie zmian zwyrodnieniowych w mięśniu sercowym (skutek bezpośredniego działania alkoholu, a szczególnie produktów jego rozkładu na mięsień).

 • Alkohol nie jest lekarstwem na sen

Zaśnięcie po spożyciu alkoholu jest wynikiem toksycznego działania alkoholu na mózg, sen po alkoholu nie jest naturalny (niefizjologiczny), a człowiek podczas takiego snu nie wypoczywa w sposób właściwy.

 • Alkohol nie jest lekarstwem na zdenerwowanie i kłopoty

Chwilowe odprężenie, jakie doznają niektóre osoby po spożyciu alkoholu, na bardzo krótko odrywa je od problemów życiowych. Problemy pozostają nadal nierozwiązane; nawarstwiają się, komplikują. Osoba wraca do nich po wytrzeźwieniu z jeszcze większym napięciem i niepokojem. Kolejne sięgnięcie po alkohol grozi wystąpieniem „błędnego koła”, prowadzącego do uzależnienia.

 • Alkohol nie poprawia odporności organizmu

U osób z podwyższona ciepłota ciała i stanami zapalnymi, alkohol zmniejsza odporność obronną poprzez ograniczenie aktywności białych ciałek krwi, których zadaniem jest zwalczanie wszelkich infekcji. Osłabienie systemu odpornościowego pod wpływem alkoholu zwiększa podatność nie tylko na wszelkie infekcje, ale także na choroby nowotworowe.

 • Alkohol nie jest środkiem rozgrzewającym organizm

Efekt „rozgrzania” jest tylko pozorny. Wypicie alkoholu powoduje, na krótki czas poczucie ciepła spowodowane napłynięciem do rozszerzonych naczyń skórnych ciepłej krwi „ze środka” organizmu. Rozszerzone naczynia krwionośne przyśpieszają wymianę ciepła z otoczeniem i tym samym jego utratę. Ochłodzona krew wraca „do środka”, do narządów wewnętrznych, zaburzają ich funkcjonowanie.

 • Alkohol nie jest pokarmem

Dostarcza on, co prawda do organizmu pewne ilości kalorii (z 1g około 7kcal), ale są to tzw. „puste” kalorie. Alkohol nie może zastąpić niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu składników pokarmowych, takich jak białko, węglowodany, tłuszcze. Nie może, więc stanowić źródła energetycznego, nie tylko ze względu na metabolizm, uniemożliwiający gromadzenie zapasów energetycznych.

 • Alkohol nie jest środkiem poprawiającym trawienie

Prawda jest wręcz odwrotna, utrudnia on, bowiem wchłanianie pokarmów, drażni śluzówki, zabuża prace jelit i powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie narządów, niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu trawienia (wątroba, trzustka).

Alkohol - jak niszczy Twój organizm

 • Jama ustna

Wysusza błonę śluzową jamy ustnej i przełyku, prowadzi do zmiany głosu.

 • Żołądek

Wysusza i podrażnia błonę śluzową żołądka, powoduje powstanie wrzodów żołądka i dwunastnicy.

 • Układ krwionośny

Wraz z krwią dociera do wszystkich komórek organizmu, zmniejsza odporność na infekcje i choroby zakaźne.

 • Mózg

Szybko dociera do mózgu, niszcząc szare komórki, które nie regenerują się. Następuje osłabienie pamięci i intelektu.

 • Układ nerwowy

Zwalnia procesy psychiczne, powoduje zawroty bóle głowy i poważne problemy wzrokowe.

 • Serce

Przyspiesza akcje serca, może być bezpośrednim powodem zawału serca.

 • Wątroba

Pod jego wpływem wątroba po dłuższym czasie obumiera i przestaje funkcjonować.

 • Kości

Zwiększa ryzyko złamania.

 • Nerki

Osłabia funkcjonowanie nerek, powoduje choroby układu moczowego.

 • Ciało

Sprzyja uszkodzeniom w wyniku wypadków, pobić, samookaleczeń.

 • Seks

Utrudnia, a w końcu uniemożliwia współżycie.

Fazy rozwoju uzależnienia

1.picie towarzyskie

 • picie sprawia przyjemność
 • wzrost tolerancji i ochoty na alkohol

2.faza ostrzegawcza

 • szukanie okazji do picia
 • inicjowanie wypijania kolejek
 • po wypiciu lepsze samopoczucie
 • „dusz towarzystwa”
 • alkohol przynosi ulgę, uwalnia od napięć
 • próby picia ukrytego, w samotności, na kaca
 • rozpoczęte picie kończy się „utrata filmu”

3.faza krytyczna

 • wyrzuty sumienia „kac moralny”
 • „klin” przynosi ulge
 • zaniedbywanie rodziny
 • konflikty małżeńskie
 • nieobecność w pracy
 • usprawiedliwienie picia licznymi okazjami
 • wzrost agresywności
 • konflikty z prawem
 • nieregularne odżywianie się
 • zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego
 • zaburzenia popędu seksualnego
 • picie ciągami z okresami całkowitej abscynęcji dla poprawy zdrowia, udowodnienia „silnej woli”
 • składanie przysięgi abscynęcji
 • poczucie pustki, bezradności

4. faza chroniczna

 • okres długotrwałego opilstwa
 • picie poranne - „kac gigant”
 • upijanie się w samotności
 • spadek tolerancji na alkohol
 • sięganie po alkohole niekonsumpcyjne - „wynalazki”, „jabole”
 • rozpad więzi rodzinnej
 • wynoszenie rzeczy, kradzieże w celu zdobycia alkoholu
 • degradacja zawodowa i społeczna
 • opętanie alkoholowe - „wtórny analfabetyzm”
 • alkohol staje się jedynym celem w życiu
 • psychozy alkoholowe - „delirium”
 • padaczka alkoholowa
 • choroby somatyczne - polineuropatia, marskość wątroby
 • skrajne wyczerpanie organizmu

Dla uzależnionych - podstawy terapii

Leczenie odwykowe

 • detoksykacja, przerwanie ciągu, odtruwanie organizmu
 • leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych i somatycznych
 • budowanie świadomości problemu uzależnienia od alkoholu
 • otwarcie się na informacje o chorobie alkoholowej i sposobach wychodzenia z nałogu
 • wypracowanie motywacji do zachowania abstynencji
 • korzystanie z „podpórek farmakologicznych” - Anticol, Esperal
 • uznanie swojej bezsilności wobec alkoholu, „poddanie się” i dopuszczenie wizji życia trzeźwego
 • tworzenie planu zmiany swoich zachowań i próby konsekwentnego realizowania go krok po kroku

Rehabilitacja

 • korzystanie z indywidualnych i grupowych form pomocy psychologicznej w celu zrozumienia siebie, rozwiązywania swoich problemów
 • nawiązywanie kontaktów z rodziną i zachęcenie najbliższych do psychoterapii małżeńskiej i rodzinnej
 • troska o swoje zdrowie i kondycje fizyczną
 • dbanie o higienę psychiczną - umiejętne, konstruktywne rozładowanie napięć psychicznych w sytuacji stresowej
 • praca nad rozwojem osobistym w grupach samopomocowych, np. trzeźwościowe itp.
 • umacnianie się w dążeniu do trzeźwości przez korzystanie z ambulatoryjnych form wsparcia, np. porady indywidualne, maratony i obozy psychoterapeutyczne.

Samorealizacja

 • angażowanie się w pomaganie innym, potrzebującym pomocy
 • zmiana zainteresowań związanych z piciem na inne
 • rekonstrukcja więzi rodzinnych i troska o odbudowę uczuć i zaufania
 • dbanie o integrację rodziny i tworzenie ciepłego klimatu dla wychowania potomstwa
 • uczenie się bycia na trzeźwo w różnych sytuacjach towarzyskich
 • twórcze wykorzystywanie czasu wolnego

Trzeźwość

 • zmiana stylu życia
 • pełna akceptacja trzeźwości jako stanu ciała, umysłu i ducha.

Dwanaście kroków AA

1. przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem;

2. uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie

3. postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga (jakkolwiek Go pojmujemy);

4. zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny;

5. wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów;

6. staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru;

7. zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usuną nasze braki;

8. zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim;

9. zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniło by to ich lub innych;

10. prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów;

11. dążyliśmy poprzez modlitwę i medytacje do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, prosząc jedynie o poznanie jego woli wobec nas oraz siłę do jej spełnienia;

12. przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich poczynaniach.

Program HALT

Program HALT stanowi osiową część filozofii zdrowienia. Hasło powstało od pierwszych liter angielskich słów:

HUNGRY - głodny

ANGRY - rozgniewany

LONELY - samotny

TIRED - zmęczony

Każdy z tych stanów może oddalić alkoholika z drogi zdrowienia tak, że straci z oczu główny cel - trzeźwość.

HALT jest programem jak radzić sobie z zagrożeniem picia w okresie trzeźwienia.

Nie bądź głodny

Staraj się nie wychodzić z domu bez zjedzenia czegoś. Trzeźwi alkoholicy z doświadczeniem twierdzą, że pustka na kieliszek zwielokrotnia się, gdy jesteśmy głodni, wtedy też często bywamy źli. Organizm człowieka jako laboratorium biochemiczne bardziej domaga się dla alkoholika alkoholu, gdy żołądek jest pusty. A zatem gdy nie można już z różnych przyczyn zjeść przed wyjściem śniadania - wypij herbatę, szklankę wody, soku czy mleka, specjaliści zalecają też coś słodkiego. Wówczas zapotrzebowanie na alkohol znacznie słabnie.

Nie bądź rozgniewany

Gniew jest naturalnym uczuciem. Jednak zbyt duży poziom złości zaburza w nas funkcjonowanie. Ten stan psychiki jest w większości powodem sięgania po kieliszek - aby osiągnąć odprężenie. Przeciwieństwem gniewu jest odprężenie, wyciszenie, spokój. Spróbuj przeżyć każdy dzień spokojnie, dobrze i nie próbuj załatwić zbyt wiele spraw, - bo stąd prosta droga do rozgniewania, stresu i być może kieliszka. Doskonałym lekarstwem na gniew jest miłość.

Nie bądź samotny

Samotność nie jest najlepszym stanem dla alkoholika w jego drodze trzeźwienia - od samotności bliska droga do lustracji, napięcia, rozżalenia. Jako przeciw wagę dla samotności stawia się społeczność AA, oraz swojego sponsora alkoholika z dłuższym stażem trzeźwienia. Miedzy innymi jednym z najważniejszych symptomów nawrotu choroby jest izolacja, borykanie się z problemem w samotności. Dlatego za wszelka cenę należy unikać samotności.

Nie bądź zmęczony

Trudno nie być zmęczonym, chodzi jednak by stanu tego nie przedłużać, istotne jest unikanie zmęczenia psychicznego i fizycznego. Doświadczenie uczy, że alkohol na krótko usuwa zmęczenie. Daje pozorne uczucie lekkości. Alkohol działa znieczulająco z stąd uczucie, że działa również na zmęczenie. Tylko odpoczynek lub wykonywanie zajęć relaksujących jak spacer czy kąpiel może rzeczywiście dać efekty.

Alkohol i nastolatki

Czy nastolatki piją alkohol?

1. badania przeprowadzone w czerwcu 1999 roku pokazały ogromne rozmiary zagrożeń wynikających z picia alkoholu przez polską młodzież.

 • 68% 15-letnich chłopców i 54% 15-letnich dziewcząt piło alkohol w ciągu ostatniego miesiąca;
 • 58% 15-letnich chłopców i 43% 15-latek upiło się w ciągu ostatniego roku;
 • 39% 15-latków i 22% 15-latek upiło się w ciągu ostatniego miesiąca;
 • co dziesiąte dziecko po wypiciu alkoholu uczestniczyło w bójce lub sprzeczce;
 • co dwudziesty nastolatek po wypiciu alkoholu uległ wypadkowi lub uszkodzeniu ciała;
 • co piętnasta nastolatka po spożyciu alkoholu miała niechciane kontakty seksualne.

2. ostatnie lata to okres bardzo niebezpiecznej ofensywy marketingowej przemysłu alkoholowego promującego picie alkoholów alkoholowych wśród polskich nastolatków. Analizy rynkowe pokazują, że zwiększenie konsumpcji piwa przez 15 - 19-latków jest podstawowym źródłem przyrostu dochodów tego przemysłu.

Skoro piją to dlaczego?

1.

 • umiarkowane picie alkoholu jest atrakcyjne dla wielu dorosłych, ponieważ:
 • ułatwia przezywanie przyjemności;
 • przynosi ulgę w przykrych momentach życia;
 • ułatwia odpędzenie smutnych myśli;
 • uprzyjemnia spotkania z innymi ludźmi;
 • jest częścią celebrowania uroczystości, sukcesów.

2. nastolatki o tym wszystkim wiedzą i doznają pokusy skorzystania z tych atrakcji. Oprócz tego mają ważne i dodatkowe powody skłaniające do picia

3. dorastające dzieci często sięgają po alkohol:

 • aby czuć się dorosłym;
 • aby dopasować się do otoczenia;
 • aby czuć się dobrze i być na luzie;
 • aby zaspokoić ciekawość;
 • ponieważ alkohol jest łatwo dostępny;
 • aby wyrazić swoją potrzebę buntu i chęć zmierzenia się z ryzykiem.

4. istnieją jednak bardzo ważne powody, by nastolatki alkoholu nie piły. Dzięki zrozumieniu przyczyn sięgania nastolatków po alkohol, rodzice mogą lepiej i skuteczniej pomagać swoim dziecinom w tym, żeby nie piły. Nauczyciele - wychowawcy mogą pomóc zrozumieć te przyczyny zarówno rodzicom, jak i dzieciom.

Jak przeprowadzić diagnozę w klasie szkolnej?

1. Obserwacja uczniów w klasie i w czasie imprez szkolnych;

2. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i rodziców

PAMIĘTAJ - Ankiety są anonimowe i robisz je dla rozpoznania sytuacji, nie zaś dla wzbudzenia sensacji!!!

3. Rozpoznanie sytuacji wychowawczej w rodzinie dziecka.

Mam wyniki badań i co dalej?

1. jeżeli problem jest słabo zaznaczony w klasie, wskazane jest przeprowadzenie zajęć wychowawczych, których celem będzie przygotowanie dzieci do opierania się naciskom środowiska rówieśniczego w przyszłości;

2. jeżeli problem picia zaznacza się w klasie wyraźnie - należy przeprowadzić zajęcia profilaktyczne, których tematem będzie ten problem;

3. jeżeli występuje sytuacja zaostrzonego picia konieczne są zajęcia interwencyjne, podejmowane wspólnie z pedagogiem szkolnym, oraz wslkazanie miejsc, w których młodzież mogłaby uzyskać pomoc. Nigdy jednak nie należy robić dochodzenia, kto podał wysokie wyniki.

Program NOE

Zjawisko nadużywania alkoholu przez młodzież (w Polsce przyjmuje się, że do 18 roku życia każda dawka alkoholu jest jego nadużywaniem) stało się tak powszechne, że nikogo już nie szokują zakrapiane alkoholem młodzieżowe imprezy urodzinowe, picie alkoholu na wycieczkach lub biwakach szkolnych. Wzrasta liczba młodych ludzi w izbach wytrzeźwień i nasila się przestępczość nieletnich popełniana pod wpływem alkoholu. Wraz z powstaniem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaczęły pojawiać się pierwsze zmasowane i skoordynowane próby niwelowania negatywnych proalkoholowych zachowań młodych ludzi. Podobnie jak w licznych państwach tak i w Polsce tworzono, testowano i realizowano wiele różnych programów edukacyjno-wychowawczych, psychoedukacyjnych i profilaktycznych mających na celu wyeliminowanie zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu przez młodzież

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych, a przy tym najbardziej skutecznych programów profilaktyki alkoholowej w Polsce jest pogram NOE, autorstwa Krzysztofa Wojcieszka. Program powstał w latach 1991-1992 w środowisku łódzkim jako zadanie konkursowe Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych. Program profilaktyczny \”Noe\” jest jednym z programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Problemów Alkoholowych i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MENiS. Przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych.

Adresatami NOE są młodzi konsumenci alkoholu, najczęściej starsi uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich. Podstawowym celem NOE jest zmiana postaw normatywnych wobec picia alkoholu, dostarczenie prawdziwych informacji o działaniu alkoholu na organizm człowieka, wiedzy o konsekwencjach jego nadużywania, przekazanie informacji gdzie młody człowiek może uzyskać pomoc, by uporać się z problemem alkoholowym, wzmacnianie postaw proabstynenckich oraz ukazanie konfliktu między osobistymi wartościami a używaniem napojów alkoholowych. NOE uczy odmawiania i spędzania czasu wolnego bez alkoholu, ułatwia tworzenie więzi, oraz klimatu szczerości, bliskości i empatii.

Cele programu

1. Zdobycie przez młodzież podstawowych wiadomości o uzależnieniu od alkoholu, współuzależnieniu, funkcjonowaniu dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, czynnikach predysponujących do sięgania po alkohol.

2. Uzyskanie nadziei, że osobom żyjącym z problemem alkoholowym (a głównie dzieciom alkoholików) można udzielić wszechstronnej pomocy oraz zdobycie motywacji do skorzystania z pomocy oferowanej przez pobliskie placówki.

3. Zmiana niekorzystnych przekonań normatywnych młodzieży dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych (wszyscy oczekują ode mnie, żebym pił, brał).

4. Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z naciskiem grupowym (\”sztuki odmawiania\”).

5. Promowanie abstynencji, praca nad osobistymi postanowieniami młodzieży.

Etapy programu

Trudno jest zaprezentować krótko i dobrze pogram NOE, ponieważ część jego elementów zależy od wielu różnych czynników, m.in. od atmosfery, jaka wytworzy się w trakcie spotkania, reakcji uczestników, ich aktywności, akceptacji podsuniętych przez zespół propozycji, kondycji zespołu i wreszcie od czasu przeznaczonego przez organizatorów mityngu. Możemy w nim wyróżnić trzy zasadnicze części:

I: PRAWDA

II: MIŁOŚĆ

III: WOLNOŚĆ.

Część pierwsza (tzw. część bazowa) ma postać mityngu-happeningu-dramy, w czasie, których zespół prowadzący spotyka się z dużą grupą młodzieży (zwykle 70-100 uczniów - w praktyce np. z uczniami kilku klas I gimnazjum) i ewentualnie obecnymi pedagogami. Jest to tzw. bazowa część programu, na której czasem realizatorzy poprzestają. W części tej wyróżnić można trzy podstawowe zakresy tematyczne, poświęcone kolejno Prawdzie, Miłości i Wolności.

O tych ogólnoludzkich wartościach rozmawia się w kontekście kontaktów ludzi z substancjami psychoaktywnymi. Program, jako jedyny w Polsce, oparty jest na autentycznych świadectwach osób dotkniętych problemem alkoholowym trzeźwego alkoholika, dziecka żyjącego w rodzinie z problemem alkoholowym oraz abstynenta, który podjął wolny wybór nie korzystania ze środków zmieniających świadomość. Dlatego też program, oprócz dostarczenia konkretnej wiedzy, wyzwala dużą ilość emocji i dlatego z całą pewnością skuteczniej wpływać może na zmianę postaw młodzieży. Ta część programu trwa ok. 4 godzin dydaktycznych.

Część druga przeznaczona jest dla rodziców i dzieci (spotkanie wspólne), albo w częściej realizowanych wariantach- osobno dla rodziców i dzieci. Ukierunkowania jest na poprawę relacji rodzic-dziecko, usprawnienie komunikacji, a jednocześnie włączenie rodziców w system oddziaływań profilaktycznych. Dostarcza niezbędnej wiedzy o konsekwencjach korzystania z alkoholu przez młodzież: bezpośrednich i pośrednich lub odroczonych (często w ogóle nieuświadomionych przez młodzież oraz rodziców).

Ma formę jednorazowych spotkań z dużą grupą dzieci oraz rodziców i (lub) uczniów. Spotkania prowadzi również odpowiednio przygotowany zespół. Część druga trwa najczęściej 3-4 godzin dydaktycznych. W razie potrzeby zespół spotyka się również z nauczycielami na krótkich zajęciach edukacyjnych związanych z programem \”Noe\” (ok. 1-2 godzin).

Cały program \”Noe\” (3 spotkania z młodzieżą, jedno z rodzicami i ewentualnie jedno z nauczycielami) trwa, więc 9-10 godzin dydaktycznych, (8-9 godzin bez spotkania z nauczycielami).

Na koniec każdego spotkania uczestnicy wypełniają anonimową ankietę ewaluacyjną, dotyczącą odbioru przez nich programu.

Program \”Noe\” prowadzi zwykle czteroosobowy zespół. Program ten zyskuje obecnie najwyższe oceny u odbiorców, a ze względu na swoją formę i dynamikę nie wyzwala u młodzieży \”przesytu takimi lekcjami\”. Jest także jednym z tańszych rekomendowanych programów z zakresu profilaktyki problemów wynikających z sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne.

Stanowi propozycję zupełnie odmienną od wyżej opisanych. Ma charakter głębokiej interwencji w środowisko (np. szkołę), silnie angażującej emocjonalnie uczniów.

Program ma przede wszystkim na celu zmianę norm środowiskowych związanych z piciem alkoholu. Przeznaczony jest dla młodzieży od I klasy gimnazjum wzwyż.

Składa się z dwóch kilkugodzinnych spotkań z młodzieżą.

0. Kwestionariusz rozpoznawczy uzależnienia szkolnego picia- Michigan Alcoholism Screening Test (MAST)

Skład on się z 24. pytań, na które w większości należy odpowiedzieć TAK lub NIE. MAST został skonstruowany do wypełnienia w czasie badania lekarskiego, może być jednak używany przez inne osoby. Istnieją również skrócone wersje formularzy. Najlepsze wyniki z pacjętami negującymi problemy alkoholowe daje metoda pytań i dyskutowania odpowiedzi. Wzrasta wtedy rzetelność testu. Wypełnienie MAST oraz jego opracowanie trwa do 15 minut.

Suma punktów:

jeśli uzyskał/a Pan/Pani w skali 5 lub więcej punktów - spełnia Pan/Pani kryteria alkoholizmu

jeśli uzyskał/a Pan/Pani 4 punkty - prawdopodobnie jest Pan/Pani alkoholikiem/alkoholiczką

jeśli uzyskał/a Pan/Pani poniżej 3 punktów prawdopodobnie nie jest Pan/Pani alkoholikiem/alkoholiczką.(źródło: Selzer M.L.:Am. I. Psychiatry. 1971, 127, 1653 - 1658)

BIBLIOGRAFIA:
1. Bogusław Habrat, „Organizm w niebezpieczeństwie”, Warszawa 1998r.
2. Mirosław Wieczorek-Stachowicz, „Profilaktyka w szkole”, Warszawa 2000r.
3. „Zdrój”, miesięcznik AA, 3/2005r.
4. Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, „REKOMENDACJE do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku”, Warszawa 2005r.
5. Wanda Sztander, „Rodzina z problemem alkoholowym”, PARPA Warszawa 1993r.

Książka powiązana z tematyką

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu program znajduje się na liście środków dydaktycznych zalecanych przez MENiS

Powiadom znajomego
 1. (wymagane)
 2. (prawidłowy adres email wymagany)
 3. (wymagane)
 4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_csdg0r8psmiqhc5860qodlkkk1, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0