PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Profil psychoedukacyjny

(PEP) (obecnie stosowana jest wersja: Profil Psychoedukacyjny w wersji poprawionej PEP-R) - oparty na rozwojowej koncepcji oceny test służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Z założenia przeznaczony dla osób funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym - w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosowany w diagnozie dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia. Dla osób powyżej 12 roku przeznaczony jest Profil Psychoedukacyjny dla Młodzieży i Dorosłych (AAPEP).

Geneza

Profil Psychoedukacyjny powstał w odpowiedzi na potrzeby powołanego w 1972 roku przez Parlament Stanowy Północnej Karoliny zespołu TEACCH (ang: Division Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) w Akademii Medycznej Uniwersytetu Północnej Karoliny w Chapel Hill (USA) pod kierunkiem prof. Schoplera. W owym czasie istniało przekonanie, że nie można testować osób z autyzmem, co powodowało, że niezwykle trudno było planować proces terapii i edukacji dla tej grupy. Potrzebne było narzędzie, które pozwalałoby diagnozować osoby z autyzmem niezależnie od ich specyficznych reakcji i deficytów oraz znalazłby zastosowanie przy układaniu programu terapeutyczno - edukacyjnego. Te postulaty spełniał Profil Psychoedukacyjny.

Dlaczego PEP-R jest skuteczną metodą oceny rozwoju dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju?

zadania nie zależą od poziomu rozwoju mowy
przeprowadzany jest w sposób elastyczny, co pozwala dostosować go do specyficznych zachowań dziecka
zadania nie są ograniczone czasowo
materiały testowe są konkretne i interesujące nawet dla dzieci z poważnymi zaburzeniami
zawiera dużą skalę poziomów rozwoju
składniki językowe testu są oddzielone od sprawnościowyc

Schopler E. Profil Psychoedukacyjny. Gdańsk 1995 s. 13

Narzędzie było udoskonalane przez 20 lat praktyki klinicznej. Obecnie PEP-R zawiera tylko takie próby i materiały, które podczas tych dwudziestu lat okazały się przydatne i skuteczne.

Skale

Profil Psychoedukacyjny składa się z dwóch skal głównych i szeregu podskal w każdej z nich. Podział taki pozwala z jednej strony wykreślić szczegółowy profil rozwoju dziecka, z drugiej natomiast pozwala zilustrować jak rozległe są zaburzenia w sferach kluczowych dla całościowych zaburzeń rozwoju.
Skala Rozwoju

Podzielona jest na siedem sfer, kluczowych dla rozwoju dziecka. Dzięki ocenie w poszczególnych sferach badający dostaje możliwość oceny specyficznych właściwości rozwoju danej osoby, taki jak na przykład dysharmonia.

 1. Naśladowanie - składa się z 16 zadań obejmujących umiejętności naśladowania dźwięków i ruchu. Jej szczególne znaczenie dla rozwoju wyraża się w ścisłej zależności między naśladownictwem a rozwojem mowy i komunikacji.
 2. Percepcja - składa się z 13 zadań służących ocenie percepcji wzrokowej i słuchowej, które stanowią podstawę uczenia się.
 3. Motoryka mała - złożona z 16 zdań sprawdzających dojrzałość funkcji dłoni, koniecznych do osiągnięcia samodzielności.
 4. Motoryka duża - złożona z 18 zadań obejmujących umiejętności ruchowe.
 5. Koordynacja wzrokowo - ruchowa - składa się z 15 zadań, których opanowanie jest niezbędne dla skutecznego nauczania tzw. umiejętności szkolnych.
 6. Czynności poznawcze - skala zbudowana z 26 zadań bada funkcje umysłowe dziecka, sprawdza jak radzi sobie z rozwiązywaniem problemów o różnym nasileniu trudności.
 7. Komunikacja, mowa czynna - powiązana ze skalą Czynności poznawczych, zbudowana z 26 zadań. Sprawdza umiejętności mówienia na różnych poziomach, oraz podstawowe umiejętności związane z nauką czytania.

Skala Zachowań

Ma na celu rozpoznanie nietypowych zachowań, charakterystycznych dla autyzmu dziecięcego. Podzielona jest na cztery części:

 1. Nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne
 2. Zabawa i zainteresowanie przedmiotami
 3. Reakcje na bodźce
 4. Mowa

Skala zachowań pełni funkcję pomocniczą przy stawianiu diagnozy autyzmu dziecięcego. Zebrane w podskalach zadania pozwalają różnicować między zachowaniami rozwojowymi a patologicznymi. Mają one na celu uwidocznienie nieprawidłowości w takich obszarach jak kontakt wzrokowy, niewłaściwe wykorzystanie przedmiotów, nietypowego używania słów, reakcji na wzmocnienia płynące ze środowiska.

Ocena

Wszystkie zadania są ocenianie w czasie wykonywania testu. System oceniania obejmuje trzy kategorie:

 1. Zaliczone - kiedy dziecko wykonuje zadanie zgodnie z podaną procedurą samodzielnie
 2. Obiecujące - kiedy dziecko wykonuje zadanie zgodnie z podaną procedurą ale korzystając z przewidzianej w standardach pomocy
 3. Niezaliczone - kiedy dziecko nie potrafi wykonać zadania mimo dostarczenia mu przewidzianej w standardach pomocy

Kryteria oceny oparte są na obserwacji i opinii osób prowadzących badanie w oparciu o dostarczone procedury testowe. Podręcznik do testu jasno przedstawia wskazówki dotyczące oceniania, jednak autorzy podkreślają, że doświadczenie w prowadzeniu testu może mieć wpływ na dokonywaną ocenę.

Po przeprowadzeniu badania, wyniki są nanoszone na wykres Profilu, co pozwala w sposób przystępny zobrazować charakter deficytów rozwoju z uwzględnieniem szczególnych jego właściwości, takich jak dysharmonia. Zadania zaliczone jako “obiecujące” dolicza się do podstawowego wyniku, co pozwala przewidywać rozwój dziecka w najbliższym czasie, po wprowadzeniu określonych, zindywidualizowanych działań terapeutycznych.

Rzetelność i trafność

Rzetelność testu określono poprzez zestawienie ze sobą wyników badań prowadzonych przez pięć osób. Postępowanie to dowiodło 92% zbieżności wyników, ukazując tym samym wysoki stopień podobieństwa obserwacji a co za tym idzie, wysoki stopień rzetelności narzędzia.

Wyniki uzyskiwane przez badane w procesie walidacji dzieci były w wysokim stopniu współzależne z wynikami uzyskiwanym przez te same dzieci w następujących narzędziach psychometrycznych:

 • Skala Merril - Palmer
 • Skala dojrzałości społecznej Dolla
 • Skala Rozwoju niemowląt Bayley
 • Obrazkowy Test Słownictwa Peabody’ego

Nie wykazano natomiast dużej zbieżonści pomiędzy Profilem a następującymi skalami psychometrycznymi:

 • Skala Inteligencji Wechslera
 • Test Laitera

Bibliografia

 • * E. Schopler, R.J. Reichler, A. Bashford, M.D. Lansing, L.M. Marcus, Profil Psychoedukacyjny, Gdańsk, SPOA, 1995 ISBN 83-903194-1-1.
Powiadom znajomego
 1. (wymagane)
 2. (prawidłowy adres email wymagany)
 3. (wymagane)
 4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

 • Nie znaleziono Powiązanych Artykułów

3 Komentarzy-e do “Profil psychoedukacyjny”

 1. 1
  Renata:

  Mam obiekcję co do trafności doboru tego narzędzie do diagnozy dziecka z MPD. Trudno nim przeprowadzić całościową diagnozę dziecka nie mówiącego i nie manipulaującego (komunikacja alternatywna). Wydaje mi się,że PEP-R jest przystowane dla dziieci autystycznych, lub globalnie upośledszonych umysłowo.

 2. 2
  Renata:

  Wg moich doświadczeń sa duże rozbieżności między wynikami diagnozy PEP- R-em, a diagnozą wg skali rozwoju Piageta w kwestii możliwości poznawczych dziecka, mowy biernej- rozumienia i myślenia dzieci z mpd. W testach PEP-R, najmocniejsze strony dziecka z normą intelektualną, z dużą dysfunkcją ruchu - czynności intelektualne chyba nie są dokładnie mierzone. Proszę o pomoc. Dostałam polecenie służbowe zdiagnozowac PEP-R-em grupe dzieci z upośledzeniami umysłowymi, wśród których jest dziecko z mdp. Inteligencją znacznie przewyższa pozostałe dzieci, a wg diagnozy Profilem Ps. jest najgłębiej upośledzone. Szukam informacji- bezskutecznie. Nie znalazłam oceny tego narzędzie w stosunku do dzieci z mdp. Czy ktos mi odpowie?- PROSZĘ!

 3. 3
  Gosia:

  witam, poszukuje wersji elektronicznej profilu psychoedukacyjnego dla młodziezy i dorosłych AAPEP, nigdzie nie moge znaleść tego profilu, nawet księgarnie w moim miescie nie sa w stanie zamówić.

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_7gv3p4blct2dcd4e5me3pm2mb6, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0