PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Formy współpracy rodziców i szkoły

Rodzice nie zawsze mają wiedzę i świadomość swoich praw, a często również postrzegają szkołę jako instytucję autorytarną. Rolą nauczycieli jest przekonanie rodziców, że szkoła się zmienia , a oni sami mogą mieć istotny wpływ na kształt tej nowej szkoły.

Formy współpracy rodziców i szkoły

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997), a w szczególności artykuł 48, ustawy 1. daje rodzicom prawne gwarancje decydowania o wychowaniu dzieci: ,,Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.” Niestety często zdarza się, że współpraca dwóch najważniejszych środowisk wychowawczych- domu i szkoły - ma charakter fasadowy i ogranicza się do zbierania funduszy lub wykonywania drobnych prac usługowych i remontowych.
Rodzice nie zawsze mają wiedzę i świadomość swoich praw, a często również postrzegają szkołę jako instytucję autorytarną. Rolą nauczycieli jest przekonanie rodziców, że szkoła się zmienia , a oni sami mogą mieć istotny wpływ na kształt tej nowej szkoły.

Warunki dobrej współpracy szkoły i rodziców:

 • przekonanie obu stron o konieczności takiej współpracy,
 • systematyczna wymiana informacji o dziecku, jego postępach, i trudnościach oraz o sposobach ich przezwyciężania,
 • zaangażowanie nauczycieli i rodziców w stworzenie przyjaznej atmosfery w klasie,
 • wspólna dbałość o stwarzanie optymalnych warunków do nauki.

Ważną formą współpracy są indywidualne spotkania z rodzicami uczniów w ramach dyżuru popołudniowego nauczyciela , np. (raz w miesiącu). Ważne jest , aby takie spotkania odbywały się w wydzielonym pomieszczeniu w godzinach dogodnych dla rodziców. Konieczne jest eliminowanie pośpiechu, aby nie sprawiać wrażenia , że rodzic przeszkadza nauczycielowi w pracy. Rodzice muszą mieć pewność, że treść rozmów zostanie zachowana w tajemnicy.
Konieczne są również spotkania “ogólnoklasowe”, tzw. wywiadówki.
Do każdego spotkania trzeba się należycie przygotować, dobrze je zaplanować. Język powinien być dostosowany do poziomu odbiorcy. Nauczyciel powinien rzeczowo i krótko informować o aktualnościach klasowych i szkolnych, ale także zbierać opinie, uwagi i sugestie rodziców o swojej pracy.

Inne formy kontaktu nauczyciela z rodzicami:

 • kontakt telefoniczny (szczególnie w czasie choroby dziecka);
 • dostarczanie rodzicom szczegółowej oceny opisowej, np. w formie listu do rodziców zawierającego informacje o postępach dziecka, ale także propozycje konkretnych działań zaradczych przedstawionych w przystępny dla rodziców sposób ( co najmniej raz w semestrze);
 • spotkania w ramach ,,dni otwartych” szkoły, w czasie których można organizować wystawy i aukcje prac uczniowskich;
 • wiadomości na specjalnie wydzielonych tablicach informacyjnych dla rodziców o udziale w różnego rodzaju zawodach, konkursach;
 • wycieczki i wyjścia poza szkołę współorganizowane przez rodziców;
 • udział rodziców w zajęciach - prezentowanie wykonywanego przez siebie zawodu, hobby;
 • wspólne działania, np. przy okazji ,,sprzątania świata” lub balu karnawałowego;
 • klasowe i szkolne uroczystości, np. Dzień Mamy, spotkanie z Mikołajem.

Bardzo ważne jest pierwsze spotkanie nauczyciela z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów.
Na tym spotkaniu nauczyciel powinien:

 1. Przekonująco przedstawić program naukowy i wychowawczy szkoły. Cele ogólne i cele zaprojektowane na ten rok związane z określonym etapem życia uczniów w systemie edukacyjnym, np. wprowadzenie programu komputerowego, integracji europejskiej itp.
 2. Zaprezentować swoje przygotowanie i kompetencje.
 3. Uzyskać krótką informację o rodzicach i dziecku ( co dziecko lubi, jakie ma zainteresowania, jakie ma obowiązki, jaka jest sytuacja rodzinna i materialna).

Na kolejnych spotkaniach:

 1. Przedstawia i omawia arkusz wiedzy i umiejętności jaki zaplanował dla uczniów danej klasy.
 2. Ustala razem z rodzicami program dyscyplinarny na nieobecności, spóźnienia, formę usprawiedliwień.
 3. Informuje o możliwych działaniach pomocowych dla rodziców w razie wystąpienia problemów wychowawczych.
 4. Wyjaśnia zakres oczekiwanej współpracy.
 5. Przygotowuje kilka razy w ciągu roku konferencje na tematy z zakresu profilaktyki trudności wychowawczych czy trudności w uczeniu się.

Należy dążyć do tego , by efektem współpracy szkoły i rodziców byli zadowoleni uczniowie, zadowoleni rodzice i zadowoleni, dażeni zaufaniem nauczyciele.

Opracowała
Małgorzata Pruszkowska
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
w Szkole Podstawowej nr 16 w Płocku


Literatura:
M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 1996, CODN.
G. Lutomski, Uczyć inaczej, Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
I. Dzierzgowska, Rodzice w szkole, Warszawa 1999,CODN.

Powiadom znajomego
 1. (wymagane)
 2. (prawidłowy adres email wymagany)
 3. (wymagane)
 4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_rptnehu6ssvgg95gc830ildbj0, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0