PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem zdolnym odbywać się musi na każdej lekcji, ale głównie na zajęciach pozalekcyjnych. Czynne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja kształtowaniu osobowości i rozwijaniu zainteresowań. Zajęcia pozalekcyjne pozwalają nauczycielowi lepiej poznać uczniów, ich zdolności i predyspozycje. Wspólna praca nauczyciela i ucznia na zasadach partnerskich przynosi korzyści: uczniowie są zainteresowani przedmiotem, uczą się chętniej, a na lekcjach są efektywniejsi. W pracy koła należy skupić uwagę na zagadnieniach mających związek tematyczny z materiałem programowym oraz problemach dotyczących różnych i ciekawych pojęć oraz doświadczeń, z którymi uczniowie nie zetkną się w normalnym toku nauki.

Praca koła nie powinna być przedłużeniem tradycyjnych metod i form lekcji. Potrzebna jest tu swoboda, samodzielność, właściwy klimat, dyskretne kierowanie przez nauczyciela rozwojem ucznia, jego zdolnościami i zainteresowaniami.

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach realizowana jest głównie w formie pracy indywidualnej. Jest to optymalna forma pozwalająca precyzyjnie dobrać treść i dostosować tempo uczenia się.

Główne cele mojej pracy z uczniami uzdolnionymi informatycznie to:

 • zdiagnozowanie klasy pod względem ich zdolności, zainteresowań oraz problemów ich dotykających,
 • zadawanie dodatkowych zadań podczas prac klasowych i domowych
 • korygowanie błędów kolegów (szukanie błędów w rozumowaniu),
 • prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji (czasami przygotowanie całej lekcji),
 • obsługa sprzętu (drukarka, skaner, aparat cyfrowy) wspomaga rozwój samodzielności
 • zachęcanie do czytanie fachowych czasopism,
 • zwiększanie wymagań, co do ścisłości i precyzji ich wypowiedzi,
 • organizowanie konkursów w rozwiązywaniu zadań trudniejszych.
 • samodzielne poznawanie przez ucznia nowego materiału (ewentualne niejasności konsultuje z nauczycielem).
 • przekazywanie uczniów słabych uczniom zdolnym pod opiekę stałą lub doraźną, powierzają przewodnictwo w grupach lekcyjnych oraz wdrażają uczniów do roli asystenta.

Innymi formami pracy z uczniem zdolnym są:

 • praca w grupach o podobnym poziomie uzdolnień, gdzie zadawane są zadania trudniejsze dla grup zdolniejszych,
 • praca w grupach, w których uczniowie uzdolnieni pełnią rolę liderów, a praca może być formą konkursów.

Na zajęciach pozalekcyjnych proponuję:

 1. wykonywanie pomocy dydaktycznych - w formie prezentacji lub strony www,
 2. przygotowanie przez uczniów nagrań, prezentacji multimedialnych zawierających rozszerzony materiał programowy,
 3. współtworzenie szkolnej strony www zawierającej aktualności z życia szkoły za pomocą nowych programów i technologii (Macromedia Flash ).
 4. przygotowanie do konkursów i informatycznych poprzez poznawanie nowego, nie objętego programem materiału,
 5. proponowanie uczniom nowinek książkowych, ciekawych programów w Internecie, kursów metodą online, ciekawych adresów stron internetowych oraz innych źródeł do wykorzystania.

Efekty działań - uczeń potrafi:

 1. samodzielnie i aktywnie uczestniczyć w lekcjach,
 2. ma rozbudzoną potrzebę samorealizacji (bierze udział w konkursach, olimpiadach),
 3. potrafi i chce samodzielnie korzystać z dodatkowych źródeł wiedzy,
 4. w pełni wykorzystać swoją wiedzę i pomaga innym w rozwiązywaniu problemów,
 5. bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły.

Aleksandra Sławińska
Gimnazjum Nr 2 w Szczecinie


Powiadom znajomego
 1. (wymagane)
 2. (prawidłowy adres email wymagany)
 3. (wymagane)
 4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_9ogubig3dpuane1586qs0u6im7, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0