PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Płaszczyzny pracy wychowawcy z klasą

Zorganizowanie społeczności uczniowskiej w szkole, jej znaczenie wychowawcze; formy stałego przepływu informacji (nagrody, spotkania apele, gazetki);tradycje i obrzędy szkolne; wewnętrzne ustawodawstwo szkoły; stymulowanie uczniów do pozytywnego postępowania wychowawczego; rywalizacja miedzy klasowa; działanie opinii publicznej; ocena ze sprawowania; praca wychowawcza związana z bohaterami szkoły

Zadania wychowawcy klasy

 • Zwracanie szczególnej uwagi na uczniów, którzy mają trudności w nauce;
 • analizowanie przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej;
 • dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania lekcji, udzielanie wskazówek i podejmowanie inicjatywy w sprawie udzielania pomocy tym, którzy opuszczali zajęcia szkolne i maja trudności z uzupełnieniem materiału nauczania;
 • wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia uczniów w szkole oraz wzywanie do inicjatywy i samodzielności;
 • ułatwianie uczniom właściwego org. i wyk. czasu wolnego;
 • badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, udzielanie szczególnej pomocy oraz wskazówek uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 • zorganizowanie niezbędnej opieki i pomocy materialnej ucz. znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
 • prowadzenie dokumentacji klasowej (dziennika lekcyjnego, arkusza ocen);
 • utrzymywanie kontaktów z rodzicami i środowiskiem (rozmowy indywidualne z rodzicami, zebrania rodziców, korespondencja);
 • sprawy organizacyjno porządkowe (zbieranie opłat, składek; dbanie o estetykę klasy; zawiadamianie uczniów o terminach, obowiązkach itp.);
 • organizowanie różnych imprez okolicznościowych; towarzyszenie uczniom w czasie różnych imprez (wyjście do kina, teatru, wycieczek)

Niepowodzenia szkolne

Są to sytuacje, które charakteryzują się występowaniem wyraźnych rozbieżności między wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a postępowaniem uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami nauczania. Zakładamy przy tym, że wymagania szkoły są zgodne z wymaganiami stawianymi przez społeczeństwo, celami wychowania oraz adekwatne w stosunku do obowiązujących programów. Czynniki względnie zależne od dzieci i młodzieży. np. niechętny stosunek do nauki, szkoły, nieodpowiednie zachowanie się w szkole, lenistwo; czynniki względnie zależne od uczniów: np. zła atmosfera w domu rodzinnym, choroba, różnorakie niedostatki w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły. Przyczyny społeczno ekonomiczne: stwierdzono, że większość repetentów to młodzież niedożywiona, nie mająca odpowiedniego ubrania, podręczników, nie wszyscy też mogą liczyć na pomoc rodziców w odrabianiu lekcji często, dlatego że rodzice sami nie mają wystarczającego wykształcenia; przyczyny biopsychiczne: dzieci w tym samym wieku lecz z różnych środowisk mają całkiem różny poziom intelektualny, przyczyny dydaktyczne: na powodzenia uczniów mają wpływ też: formy, treść, metody i środki nauczania, system zasad dydaktycznych oraz poziom zawodowych kwalifikacji nauczycieli.


Powiadom znajomego
 1. (wymagane)
 2. (prawidłowy adres email wymagany)
 3. (wymagane)
 4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_uqg84vk66hndv9skqj19rgoha1, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0