PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się nauczaniem i wychowaniem osób z zaburzonym zachowaniem i niedostosowanych społecznie. Takich ludzi poddaje się resocjalizacji.

Istotą pedagogiki resocjalizacyjnej jest opis i wyjaśnianie procesów zachodzących pomiędzy wychowankiem a wychowawcą, a jako dyscypliny naukowej jest formowanie zaleceń i wdrażanie projektów zmian w procesie kształtowania człowieka.

Wychowanie resocjalizacyjne - to wychowanie, które stosuje się wobec osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji, a przejawem są zachowania aspołeczne i antyspołeczne.

Pedagogika resocjalizacyjna jest dyscypliną teoretyczną i praktyczną zajmującą się wychowaniem osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji, tj. tą kategoria osób, która z rozmaitych powodów wykazuje objawy nieprzystosowania i wykolejenia społecznego, para przestępczości i przestępczości. A więc interesuje się osobami, wobec których zarówno proces socjalizacji, jak i wychowania nie powiódł się, dlatego jednostka nieprzystosowana społecznie bywa postrzegana jako odchylająca się od normy (najczęściej sensie statystycznym), a jej odchylenia są niekorzystne dla jej samej lub dla społeczeństwa. Tak, więc zespół zabiegów pedagogicznych o charakterze resocjalizacyjnym ma na celu doprowadzenie do stanu poprawnego przystosowania społecznego jednostki, a następnie do ukształtowania takich cech jej zachowania i osobowości, które będą jej gwarantować optymalnie uspołecznienie i twórcze funkcjonowanie w społeczeństwie, którego normy i wartości będzie respektować ze względu- na zaistniały w procesie resocjalizacji- proces internalizacji wartości i norm prowadzący do przyswojenia wzorców zbliżonych do ideału czy tzw. Normy w sensie psychologiczno- społecznym. Pedagogikę resocjalizacyjną określamy zarazem jako dyscypliną teoretyczną i praktyczną. Jest dyscypliną teoretyczną gdyż w procesie historycznego rozwoju wypracowała pewien zespół twierdzeń o wysokim szczeblu ogólności, zwanych ogólną teorią wychowania. Twierdzenia te są poddawane nieustannej weryfikacji z regułami formułowania twierdzeń o zależnościach między dwoma lub więcej zmiennymi. W związku z tym ambicją pedagogiki resocjalizacyjnej jest nie tylko opis i wyjaśnienie określonych procesów wychowania, ale przede wszystkim modyfikacja tych parametrów osobowościowych czy tych zachowań, które są określane jako niekorzystne, wadliwe, patologiczne dla jednostki i społeczeństwa na podstawie znajomości twierdzeń o charakterze opisowo- wyjaśniającym, które czerpie z teorii wychowania. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że istotą pedagogiki resocjalizacyjnej jako dyscypliny praktycznej jest formułowanie zaleceń, czyli opracowywanie, uzasadnianie i wdrażanie projektów określonych zmian w procesie kształtowania człowieka i jego środowiska wychowawczego. Tak, więc pedagogika resocjalizacyjna w sensie pragmatycznym największa wagę przywiązuje do tzw. Metodyki przekształcania rzeczywistości wychowawczej, a nie jej objaśniania, jak to bywa w innych dyscyplinach naukowych.

Pytka L. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 2000

Powiadom znajomego
  1. (wymagane)
  2. (prawidłowy adres email wymagany)
  3. (wymagane)
  4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

  • Nie znaleziono Powiązanych Artykułów

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_gnegn56kfd68tltsns4dnq21v6, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0