PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Schizofrenia

Schizofrenia wiąże się z upośledzeniem percepcji, myślenia i emocji.

W/g ICD-10: “Zaburzenia schizofreniczne cechują się w ogólności podstawowymi i charakterystycznymi zakłóceniami myślenia i spostrzegania oraz niedostosowanym i spłyconym afektem. Jasna świadomość i sprawność intelektu są zwykle zachowane, choć z czasem mogą powstawać pewne deficyty poznawcze. Najważniejsze objawy psychopatologiczne obejmują: echo myśli, nasyłanie oraz zabieranie myśli, rozgłaśnianie (odsłonięcie) myśli, spostrzeżenia urojeniowe oraz urojenia oddziaływania wpływu i owładnięcia, głosy omamowe komentujące lub dyskutujące o pacjencie w trzeciej osobie, zaburzenia myślenia i objawy negatywne.

Przebieg schizofrenii może być albo ciągły, albo epizodyczny, z postępującym lub stabilnym deficytem, lub też może być to jeden lub więcej epizodów z pełną lub częściową remisją…”

Kryteria jakościowe diagnozowania schizofrenii dotyczą objawów:

* pozytywnych (inaczej “wytwórczych”), czyli dodatkowych w stosunku do normalnego funkcjonowania):

o halucynacji

o urojeń

o dziwacznych zachowań

* negatywnych (zmniejszających zdolności normalnego zachowania):

o ubóstwa mowy

o anhedonii - niezdolność do spontanicznego przeżywania pozytywnych uczuć (np. radości, zadowolenia i optymizmu w ogóle)

o apatii

o nieuwagi

o otępienia

o zahamowania ekspresji twarzy

o trudności prowadzenia aktywności społecznej (rodzinnej, małżeńskiej, zawodowej, czynności samoobsługowych).

o trudności w komunikacji interpersonalnej

Schizofrenia paranoidalna to podtyp schizofrenii, który charakteryzuje się rozbudowanym i złożonym systemem urojeń (najczęściej prześladowczych, wielkościowych, urojeń odsłonięcia i oddziaływania zewnętrznego, urojeń nasyłania i wykradania myśli, ksobnych, czasem także urojeń zdrady, pochodzenia, hipochondrycznych) oraz niekiedy nasilonymi halucynacjami (najczęściej słuchowymi, praktycznie nigdy wzrokowymi). Częstokroć urojenia przybierają tak skomplikowaną formę, iż stają się zrozumiałe tylko i wyłącznie dla chorego.

Oprócz powyższych objawów u chorych na schizofrenię paranoidalną stosunkowo rzadko obserwuje się głęboką dezorganizację zachowania, niespójność myślenia, otępienie czy nieadekwatne reakcje emocjonalne, które pojawiają się w innych podtypach schizofrenii. Czasem wydaje się wręcz, że wyłączywszy urojenia i omamy, chory na co dzień funkcjonuje względnie sprawnie.

Schizofrenia zdezorganizowana (przestarzałe hebefrenia) - to podtyp schizofrenii, który charakteryzuje się przede wszystkim niespójnością, absurdalnością zachowania oraz nieadekwatnością reakcji emocjonalnych lub ich całkowitym brakiem; ponadto obserwuje się wzmożoną wrażliwość na bodźce wewnętrzne, przy jednoczesnym osłabieniu wrażliwości na bodźce zewnętrzne. Mogą występować halucynacje oraz urojenia, ale nigdy nie tworzą one usystematyzowanej całości. Charakterystyczne dla chorych jest także zaniedbanie higieny osobistej, a niekiedy koprofagia).

Katatonia to jednostka nozologiczna, podtyp schizofrenii, który charakteryzuje się zaburzoną motoryką (naprzemienne stany pobudzenia i znieruchomienia, stupor). Po wyjściu ze stuporu pacjenci często opowiadają o przeżywanych urojeniach i halucynacjach, zwykle wiążących się z motywami śmierci i destrukcji. Charakterystyczny jest także negatywizm - opór przed wykonaniem wszelkich poleceń i prób poruszenia. Obecnie ten podtyp schizofrenii jest stosunkowo rzadko obserwowany.

Schizofrenia niezróżnicowana - podtyp schizofrenii, której objawy nie wskazują jednoznacznie na przynależność do żadnego z innych wymienianych podtypów: schizofrenii paranoidalnej, zdezorganizowanej, katatonicznej lub rezydualnej, mimo obecności anomalii behawioralnych, emocjonalnych oraz zaburzeń myślenia.

Schizofrenia rezydualna, dawniej schizofrenia prosta, schizofrenia I typu powodowana jest prawdopodobnie atrofią tkanki mózgowej (powiększanie komór). Objawia się przede wszystkim negatywnie, tzn. izolacją społeczną (wycofanie, zakłócenia w pełnieniu ról społecznych, zaniedbanie), spłyceniem emocjonalności, apatią a także myśleniem magicznym - występują niezwykłe doznania sensoryczne, przy braku urojeń i halucynacji, spowodowane zmianami.

Powiadom znajomego
  1. (wymagane)
  2. (prawidłowy adres email wymagany)
  3. (wymagane)
  4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_h30d33bchtf4tp4cg76s9sdbd4, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0