PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Grupa, procesy grupowe

Grupa to dwie osoby przebywające w tym samym miejscu i w tym samym czasie.

Grupa niespołeczna natomiast, to grupa nie współdziałająca ze sobą, grupa społeczna - grupa, w której członkowie współdziałają ze sobą oraz współzależą od siebie, jeśli chodzi o zaspokajanie potrzeb i osiąganiu celów, muszą na sobie polegać.

Procesy grupowe:

1. Facylitacja społeczna.

Dlaczego obecność innych wywołuje pewność innych?

a) w obecności innych osób znajdujemy się w stanie większej gotowości, stanie czujności;

b) lęk przed oceną;

c) w trakcie wykonywania zadania występują pewne zakłócenia, które utrudniają nam koncentrację (hałasy, obecność innych osób)

2. Próżniactwo społeczne- mówi się o nim wtedy, gdy wysiłek wkładany przez jednostki w wykonanie zadania jest mniejszy, gdy działają one wraz z innymi niż, gdy działają indywidualnie.

Wysiłek poszczególnych jednostek działających w grupie jest tym mniejszy im:

* trudniejszy do zmierzenia jest indywidualny wkład każdego wykonawcy,

* mniej wykonawca jest przekonany o tym, że jego indywidualny wkład ma znaczenie dla ogólnego wyniku, jaki zostanie osiągnięty,

* wykonywane zadanie wydaje się mniej ważne wykonawcy.

3. Deindywiduacja - prowadzi do utraty osobowości oraz zdolności rozpoznawania swoich cech jednostkowych. Deindywidualizacja powoduje zastępowanie własnej tożsamości tożsamością grupy społecznej. Utrata normalnej kontroli nad zachowaniem, co prowadzi do wzrostu impulsywności i patologiczności czynów. Dochodzi do niej szczególnie wtedy, gdy tłum jest liczny, ludzie w nim czują się bardziej anonimowi, zmniejsza się odpowiedzialność za własne czyny oraz obniża samoświadomość i koncentracja na normach społecznych.

Podejmowanie decyzji, ich efektywność jest zależne od typów zadań:

1. zadania addytywne - jego wykonanie jest uzależnione od wysiłku wszystkich osób w grupie; grupy te są dużo lepsze w wykonywaniu zadań od pojedyńczych osób;

2. zadania koniunktywne - wynik zależy od działania najsłabszej osoby w grupie, która obniża poziom działania w grupie;

3. zadania dysjunktywne - poziom rozwiązania jest zależny od pracy najsprawniejszego członka grupy.

Strata ponoszona w toku procesu - każdy rodzaj współoddziaływania w grupie, który utrudnia rozwiązywanie problemu. Kiedy wystąpi?

a) gdy najbardziej kompetentny członek grupy, będzie miał niski status w zespole i nikt go nie będzie traktował poważnie;

b) gdy najbardziej kompetentny członek grupy nie jest pewny ocenie siebie przez innych i z tego powodu będzie milczał;

c) gdy ludzie wewnątrz grupy nie słuchają siebie, a więc jest problem z porozumiewaniem wewnątrzgrupowym;

d) gdy nie ma jasnego, jednoznacznego rozwiązania.

I. Warunki sprzyjające myśleniu grupowemu:

§          duża spójność grupy: grupa zapewnia prestiż i jest atrakcyjna - dlatego ludzie chcą do niej należeć;

§          izolacja grupy - chroni przed alternatywnymi poglądami;

§          autorytarny przywódca - kontroluje grupę oraz wyrżnie przedstawia swe życzenia;

§          silny stres - członkowie odczuwają zagrożenie dla grupy;

§          słabo wypracowane sposoby podejmowania decyzji.

II. Symptomy myślenia grupowego:

§          złudzenie odporności na atak - grupa odczuwa swą nieomylność i siłę;

§          przekonanie o moralnych racjach grupy (np. Bóg jest z nami.);

§          stereotypowe spostrzeganie przeciwników - w sposób uproszczony i stereotypowy;

§          autocenzura - ludzie dobrowolnie odrzucają przeciwstawne poglądy, aby nie „torpedować samych siebie”

§          ukierunkowany nacisk na dysydentów, aby podporządkowali się większości;

§          złudzenie jenomyślności - wynika z pomijania oponentów;

§          strażnicy jednomyślności - członkowie grupy chronią przywódcę przed odmiennymi poglądami.

III. Podejmowanie błędnych decyzji:

§          niepełna analiza alternatywnych poglądów;

§          lekceważenie określania poziomu ryzyka dla preferowanych rozwiązań;

§          opieranie się na niepełnej informacji;

§          brak planu działania na wypadek nie powodzenia.

Polaryzacja grupowa - tendencja grup do podejmowania decyzji, które są bardziej skrajne niż początkowe inklinacje członków. Czynniki:

1) motywacyjne, takie jak chęć zyskania sympatii w grupie;

2) poznawcze, takie jak wysłuchanie nowych, przekonywujących argumentów.

Gdy dochodzi do grupowych dyskusji, wzmacniają one to wszystko, co jest wzmacniane przez wartości kulturowe w danym społeczeństwie.

Interakcje w grupie:

Konflikt intrapersonalny - napięcie jednostki wywołane dążeniem do dwóch lub więcej sprzecznych celów.

Konflikt interpersonalny - napięcie między dwiema lub więcej osobami albo grupami, które mają sprzeczne cele.

Konflikt o sumie zerowej - konflikt, w którym wygrana jednej strony jest zawsze równa przegranej drugiej strony, tak jak w zawodach lekkoatletycznych.

Konflikt motywów mieszanych - konflikt, w który obie strony mogą zyskać dzięki współdziałaniu, a jednostka może zyskać jeszcze więcej dzięki rywalizowaniu ze swoim partnerem.

J.R.

Literatura:

1. E.Aronson „Psychologia społeczna. Serce i umysł.”.

Powiadom znajomego
  1. (wymagane)
  2. (prawidłowy adres email wymagany)
  3. (wymagane)
  4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

  • Nie znaleziono Powiązanych Artykułów

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_efvlt9n1qems480ea9d1gl8tp7, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0