PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Wyrok

to orzeczenie sądu, rozstrzygające merytorycznie o kwestii będącej przedmiotem postępowania sądowego.

W postępowaniu karnym jest to rozstrzygnięcie w przedmiocie winy oskarżonego, mogące zawierać także rozstrzygnięcia o karze, środkach karnych lub środkach zabezpieczających.

W postępowaniu cywilnym, w procesie, wyrok rozstrzyga o zasadności dochodzonego przez powoda roszczenia lub innej kwestii będącej przedmiotem postępowania.

Sentencja wyroku

Treść (sentencja) wyroku składa się z części wstępnej (komparycji, rubrum) oraz tenoru (formuły) rozstrzygnięcia.

Rubrum

 • sygnatura akt sprawy,
 • wizerunek orła w koronie,
 • nagłówek wyroku z oznaczeniem jego rodzaju i inwokacją do Rzeczypospolitej Polskiej,
 • data i miejsce wydania wyroku,
 • oznaczenie sądu i wydziału, w którym zapadł wyrok,
 • wymienienie członków składu orzekającego oraz protokolanta,
 • wskazanie prokuratora, jeśli brał udział w sprawie,
 • data i miejsce rozpoznania sprawy oraz rodzaj posiedzenia,
 • określenie stron,
 • zwięzłe oznaczenie przedmiotu sprawy.

Tenor

Tenor zawiera rozstrzygnięcie o żądaniach stron, postanowienia dodatkowe oraz wyrzeczenie o kosztach postępowania.

Sentencję wyroku wieńczą podpisy wszystkich członków składu orzekającego.

Środki zaskarżenia i prawomocność wyroku

Wyrok wydany w I instancji może zostać zaskarżony apelacją.

Z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wniesienia apelacji) lub z chwilą ogłoszenia wyroku w postępowaniu odwoławczym, wyrok staje się prawomocny, a tym samym - zależnie od rodzaju zawartego w nim rozstrzygnięcia - wykonalny bądź skuteczny. Treść wyroku prawomocnego może zostać wzruszona tylko wyjątkowo, przy pomocy nadzwyczajnych środków odwoławczych.

Powiadom znajomego
 1. (wymagane)
 2. (prawidłowy adres email wymagany)
 3. (wymagane)
 4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_5n2n0p8fon3a5n2qvrge1uaeo5, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0