PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Pojęcia szybciej

Wybierz literę:

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U-W-Z

A

(do góry)

Abstynencja

Afazje

Aleksytymia

Alimenty

Alkoholizm

Alkoholowy zespół płodowy

Altruizm

Anomia

Anonimowi Alkoholicy (AA)

Anoreksja

Antypedagogika

Archetyp

Areszt śledczy

Asertywność

Asymilacja kulturowa

Autokratyczny styl wychowania

Autyzm

B

(do góry)

Bezdomność

Bigamia

Bulimia

Błędna atrybucja

C

(do góry)

Carl Gustav Jung

Charakterystyka upośledzenia umysłowego

Choroba afektywna dwubiegunowa

Choroby psychosomatyczne

Cyberkultura

Czas wolny

Czynność procesowa

Człowiek marginesu

D

(do góry)

DDA

Definicja sytuacji

Dekompensacja

Determinizm środowiskowy

Detoksykacja

Dewiacja społeczna

Diagnoza

Dwanaście kroków AA

Dyslalia

Dystans publiczny

E

(do góry)

Egoizm racjonalny

Egzogamia

Emocja

Endogamia

Eutanazja

F

(do góry)

Fiksacja

Flow

Fobia

G

(do góry)

Godność człowieka

Grupa spotkaniowa

Grupa, procesy grupowe


H

(do góry)

Halo efekt

Halucynoza alkoholowa

Hierarchia potrzeb

Homoseksualizm

I

(do góry)

Identyfikacja

Ideologie nierówności

Imprinting

Inflacja wyobraźni

Instancyjność

Integracja w edukacji

Inteligencje wielorakie

Interakcja

Instancyjność

J

(do góry)


K

(do góry)

Kara

Kara cielesna

Kategorie urojeń

Kazus

Kinezjologia edukacyjna

Komisja penitencjarna

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja niewerbalna

Koncepcja Karola Marksa

Konformizm

Kontrola społeczna

Konwersja

Korzyść majątkowa

Korzyść osobista

Kozioł ofiarny

Kurator sądowy

L

(do góry)

Lewirat

Lateralizacja

M

(do góry)

Manipulacja

Matka zastępcza

Małoletni

Mechanizmy obronne

Mediacja

Metoda przypadków, metoda indywidualnych przypadków

Mobbing

Molestowanie moralne

Motywacja

Mózgowe porażenie dziecięce

Młodociany

N

(do góry)

Nadzór penitencjarny

Niebieski pokój

Nieletni

Niepełnosprawność intelektualna

Nierówności społeczne

Niepowodzenia szkolne


O

(do góry)

Oddziały terapeutyczne

Odpowiedzialność moralna

Orzeczenie dyscyplinarne

Orzeczenie sądowe

Orzecznictwo o niepełnosprawności

Osoba najbliższa

Osoba niepoczytalna

Osobowość

Osobowość antyspołeczna

Osobowość histrioniczna

Osobowość narcystyczna

Osobowość paranoiczna (paranoidalna)

Osobowość schizoidalna

Osobowość schizotypowa

Osobowość unikająca (lękliwa)

Osobowość wieloraka

Osobowość zależna

P

(do góry)

Padaczka alkoholowa

Paternalizm

Pedagogika resocjalizacyjna

Philip G. Zimbardo

Poligamia

Postanowienia

Postępowanie cywilne

Posybilizm środowiskowy

Praca socjalna

Prawo karne

Proces karny

Proces społeczny

Profil psychoedukacyjny

Projekcja

Projekcja

Promiskuityzm

Przybrana rodzina

Psychoanaliza

Psychoterapia Gestalt

Psychoterapia implozywna

R

(do góry)

Reaktywność emocjonalna

Recydywa

Relacje interpersonalne

Rodzina

Rodzina zastępcza

Rola społeczna

Rozpijanie

Ruchliwość społeczna


S

(do góry)

Samowychowanie

Schizofrenia

Sensory

Sfery zróżnicowania społecznego wg Maxa Webera

Socjalizacja

Sororat

Środki probacyjne

Środowisko lokalne

Strach

Stratyfikacja społeczna

Stres, stresor

Subkultura

Świadomość prawna

Szantaż

Służba Więzienna

T

(do góry)

Tanoreksja

Teorie nierówności

Tożsamość

Transseksualizm

Typy społeczeństw

U

(do góry)

Uzależnienie

W

(do góry)

Warstwy społeczne

Weronika Sherborne

Wewnętrzne poczucie kontroli

Widzenie

Więziennictwo

Wiktymizacja

Wypalenie zawodowe

Wyrok

Wyuczona bezradność

Z

(do góry)

Zaburzenia dysocjacyjne

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Zaburzenie osobowości

Zakład karny

Zespół Downa

Zespół nabytego niedoboru odporności

Zespół stresu pourazowego

Zespół Tourette’a

Philip G. Zimbardo

Zygmunt Freud

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_7dona6pah1deis5cmbo1bgocn6, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0