PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Tagi niepełnosprawność

Miłość na wózku

Niepełnosprawność nie jest przeszkodą do pełnego i udanego życia. Nie przekreśla szansy na wielkie uczucie, ani na wspaniały seks. O swoim szczęściu opowie nam szczególna para: Jaqui i Alex.
Z pierwszego spotkania z Aleksem zapamiętałam, że bardzo mi się spodobał: był taki przystojny, do tego z poczuciem humoru. Faktu, że porusza się na wózku, prawie nie [...]

Pokolenie mp3

Nastolatki niekoniecznie nie słuchają rodziców – oni ich po prostu nie słyszą. Winne są słuchawki stereo, które zwiększają ryzyko utraty słuchu aż o 70 %.
Według najnowszych badań, liczba amerykańskich nastolatków z lekkim ubytkiem słuchu wzrosła o 30 %. w ciągu ostatnich 15 lat; a z poważniejszym ubytkiem słuchu aż o 70 %. Co piąty nastolatek [...]

Funkcjonowanie społeczne osób dorosłych niepełnosprawnych umysłowo

Rozwój społeczny może oznaczać zmiany w zachowaniu albo w osobowości, ciąg tych zmian albo ich wynik, same zmiany albo ich przyczyny. Rozwój społeczny można traktować jako proces stawania się człowiekiem społeczeństwa, czyli nabywania tych wszystkich wiadomości i umiejętności, które są potrzebne do udziału w życiu społecznym. Praktycznie wszystkie wiadomości i umiejętności, które człowiek w ciągu [...]

Formy i metody integracji społecznej

Integracja to proces, którego celem jest jak najwcześniejsze i jak najpełniejsze uczestnictwo wszystkich dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Oznacza to, iż w placówkach oświatowych opieką powinny być objęte również dzieci niepełnosprawne z następującymi zaburzeniami:

z mózgowym porażeniem dziecięcym,
z przepukliną oponowo- rdzeniową,
z niepełnosprawnością [...]

Moja opowieść | Mój pojazd i ja

W wieku 17 lat uległam wypadkowi. Na tyle był to poważny wypadek, że uziemił mnie na resztę życia - jeżdżę na wózku.
W tamtej chwili myślałam o końcu mojego życia. Nie w sensie, że ja chcę umrzeć, ale że moje życie właśnie się skończyło. Już nikt mnie nie pokocha, nigdzie już nie pojadę, nic nie zrobię, [...]

Społeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych

Spis treści
1. Środowisko społeczne
2. Dzieci niepełnosprawne umysłowo
3. Dzieci niepełnosprawne sensorycznie

Dzieci w wadą słuchu
Dzieci niewidome i niedowidzące

4. Dzieci niepełnosprawne ruchowo
5. Wspólne zagadnienia funkcjonowania społecznego dzieci z różnymi niepełnosprawnościami
I. Środowisko społeczne
Spis treści
Umiejętność obcowania z innymi ludźmi pozwala dziecku wpływać na swoje życie i otoczenie, decyduje o relacjach z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami i innymi dorosłymi.
Dom, szkoła, [...]

Dziecięce porażenie mózgowe i jego konsekwencje

Spis treści
1. Czym jest dziecięce porażenie mózgowe

Charakterystyczne objawy
Postaci porażenia mózgowego
Definicje
Klasyfikacja

2. Objawy

Objawy fizyczne
Objawy psychiczne

Czym jest dziecięce porażenie mózgowe
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia u około 7% ogólnej populacji dzieci stwierdza się zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego różnego stopnia i pochodzenia.
Przyjmuje się, że na 1.000 żywo urodzonych dzieci 10 wymaga specjalnej opieki oraz leczenia ze [...]

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie

Rodzina pozostaje dominującą instytucją wychowawczą, nie tylko dla rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka, ale przede wszystkim dla prawidłowego rozwoju jego uczuć i postawy społecznej. Rodzina oraz jej wpływ na całokształt rozwoju dziecka jest ważne nie tylko w odniesieniu do dzieci zdrowych, normalnie rozwijających, jak również w wychowaniu dziecka upośledzonego. W tym wypadku rola i znaczenie [...]

Niepełnosprawność poprawia relacje w związku?

Nowe badania pokazują, że początek fizycznej niepełnosprawności zwiększa małżeńskie szczęście.
Profesor Jeremy Yorgason z Brigham Young University poprzez swoje badania pokazał, co dzieje się z parą, gdy jedno z nich traci zdolność do wykonywania rutynowych codziennych czynności:
Zarówno mężczyźni jak i kobiety - niezależnie od wieku - zgłaszają szczęśliwsze relacje po fizycznej niepełnosprawności;
Mężczyźni, których współmałżonek stał się [...]

Orzecznictwo o niepełnosprawności

W Polsce orzecznictwem o niepełnosprawności zajmuje się wiele wyspecjalizowanych instytucji.
W celach rentowych orzeczenia wydają:

lekarze orzecznicy i komisje lekarskie zakładu ubezpieczeń społecznych (ZUS)
lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
komisje podlegające Ministerstwu Obrony Narodowej (MON) i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i [...]

Niepełnosprawność intelektualna

obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego - zaburzenie rozwojowe polegające na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy deficyt w zakresie zachowań adaptacyjnych (w szczególności niezależności i odpowiedzialności).
Jeżeli sprawność intelektualna, mierzona testami standaryzowanymi, mieści się w przedziale jednego odchylenia standardowego poniżej normy i stan ten nie ma podłoża organicznego, a zachodzi deficyt umiejętności mówi się o [...]

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_vssh342p0tubn1umtblg8vfq63, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0