PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Tagi resocjalizacja

“Przeżyłem więzienie w Tijuanie”

O tym miejscu krążyły legendy. Podpici awanturnicy dzielili tu cele z królami narkotyków i płatnymi zabójcami. Zapach moczu i wymiocin nie pozwalał oddychać. Żeby dostać choćby szklankę wody, trzeba było opłacić strażnika.
Gdyby ściany tego meksykańskiego więzienia potrafiły mówić, przeklinałyby po hiszpańsku i angielsku. Parę dekad temu, kiedy Tijuanę, miasto na pograniczu meksykańsko-amerykańskim, odwiedzały całe hordy [...]

Bezpieczeństwo kobiet w zakładach karnych

W więzieniu w bawarskim mieście Straubing pewna terapeutka została wielokrotnie zgwałcona przez odsiadującego karę przestępcę. Czy rzeczywiście nie można było temu zapobiec?
Związek Funkcjonariuszy Bawarskich Zakładów Penitencjarnych oznajmił, że było to po prostu przestępstwo, jakie “zdarza się niestety od czasu do czasu za więziennymi murami”. A więc coś, z czym według odpowiedzialnych osób powinien liczyć się [...]

Zasady skutecznego nagradzania i stosowania środków dyscyplinarnych

Zadaniem zakładów dla nieletnich jest resocjalizacja przebywających tam wychowanków zmierzająca do zmiany ich postaw wobec siebie, a także wobec innych w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój osobowości, a zwłaszcza kształtowanie pozytywnych zainteresowań, właściwej hierarchii wartości oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego.
Wykonanie tego zadania nie jest łatwe nawet dla specjalisty w dziedzinie resocjalizacji tym bardziej, że [...]

Zatrudnienie skazanego

Według Art. 121.§ 1. Skazanemu zapewnia się w miarę możliwości świadczenie pracy. Zatrudnia się go na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia się skazanemu wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej.
Zatrudnienie skazanego następuje za zgodą i na warunkach określonych przez [...]

Plaga nieletnich gwałcicieli

Ujawniono właśnie szokujące dane mówiące o tym, że w Szkocji w ciągu ostatnich pięciu lat prawie 500 dzieci i nastolatków było oskarżonych o gwałt. W tej przerażającej liczbie mieści się 19 gwałtów popełnionych przez dzieci w wieku ośmiu, dziewięciu i dziesięciu lat! W jednym przypadku o dopuszczenie się czynu lubieżnego podejrzany był czterolatek.
Tylko w zeszłym [...]

Cała prawda zaklęta w palcach

Przełom w kryminalistyce
Odciski palców mogą nie tylko zdradzić tożsamość poszukiwanej osoby, ale również - dzięki nowo opracowanej metodzie - umożliwić określenie, z jakimi substancjami chemicznymi miał kontakt człowiek, który pozostawił ślady. Nowa metoda może się stać przełomem w kryminalistyce - The Analyst.
Dotąd zabezpieczenie odcisków palców na miejscu zbrodni miało na celu jedynie potencjalną identyfikację [...]

Zadania i organizacja Służby Więziennej

Spis treści
1. Władze SW i ich obowiązki.
2. Zakres uprawnień SW:

czynności służbowe
stosunek służbowy funkcjonariuszy
zwolnienie ze służby

3. Obowiązki i prawa funkcjonariuszy:

obowiązki
prawa

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną.
Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy:

prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji [...]

Nieletni zabójcy

Wszystko się zaczyna w naszym dzieciństwie, w domu rodzinnym. Od atmosfery panującej w naszym “małym świecie” zależy nasza psychika i to jacy będziemy w przyszłości. Rodzina powinna zapewniać ciepło i miłość, aby wszyscy jej członkowie byli szczęśliwi. Niestety tak zawsze nie jest. W wielu domach dzieci wychowują się w wiecznym stresie i braku zaufania do [...]

Przyczyny przestępczości - jak je wyjaśnić?

Zagadnienia etiologii przestępczości już od wieków absorbują badaczy o różnych orientacjach, zwłaszcza kryminologów, socjologów i psychologów. Na przestrzeni tych lat powstało wiele teorii, a ponadto przeprowadzono wiele badań empirycznych, analizujących czynniki mające wpływ na zachowanie przestępcze.
Już w rozwiązaniach starożytnych filozofów, w pracach Homera, Arystotelesa i Pelemona znaleźć można wzmianki o związku ujemnych cech psychicznych z [...]

Kurator sądowy

jest to przedstawiciel osoby, która potrzebuje pomocy do prowadzenia swoich spraw. Przedstawiciel ten jest wyznaczony przez właściwy organ państwa, czyli przez sąd. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
Powierzenie kuratorowi sądowemu sprawowania dozoru powinno nastąpić [...]

Cele i zadania pedagogiki resocjalizacyjnej

1. Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna jest działem pedagogiki specjalnej, zajmującym się teorią i praktyką wychowania jednostek społecznie niedostosowanych.
Pedagogikę resocjalizycjną interesuje wychowanie resocjalizujące, osoby wykolejone społecznie, to jest swoiście pojęte społeczne niedostosowanie. W centrum zainteresowań specjalnej pedagogiki resocjalizacyjnej znajduje się nie tylko wychowanie osób w dużym stopniu wykolejonych, ale i tych, u których stwierdza się wstępne stadia [...]

Nadzór penitencjarny

- instytucja prawna, którą w Polsce definiuje Kodeks karny wykonawczy z 1997 roku jako:
Nadzór nad legalnością i prawidłowością przebiegu wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych, środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności sprawuje sędzia penitencjarny.
W okresie międzywojennym w Polsce nadzór penitencjarny [...]

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_2upsrijce6v55bc3th77bslr55, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0