PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Tagi upośledzenie

Zespół Downa w próbce krwi

Sprawdzone badanie wystarczy, by stwierdzić czy płód obarczony jest zespołem Downa. Analiza krwi 753 ciężarnych kobiet pozwoliła zidentyfikować wszystkie zarodki obciążone chorobą.
Tylko w kilku przypadkach pozytywny wynik nie znalazł pokrycia w rzeczywistości. Tego rodzaju badanie będzie bardziej bezpieczne od obecnie stosowanych amniopunkcji i biopsji kosmówki. Dzięki nim kobiety zyskają więcej czasu na decyzję, co robić, [...]

Bez twarzy

Poznajcie uczennicę Hayley Harbottle, dziewczynkę, która nigdy w życiu się nie uśmiechnęła. Ta 14-latka cierpi na rzadką chorobę natury genetycznej. Za jej sprawą twarz Hayley jest jak sparaliżowana. Dziecko nie może zmarszczyć brwi, uśmiechnąć się ani skrzywić.
“Hayley nie ma łatwego życia” – przyznaje jej mama, Jane. – “Ludzie myślą, że jest bez przerwy nadąsana. Dałabym [...]

Gen powiązano z postaciami upośledzenia umysłowego

Naukowcy z międzynarodowego zespołu zidentyfikowali wariant genu, który może odpowiadać za niektóre postacie opóźnienia w rozwoju umysłowym.
Gen nosi skrótową nazwę TRAPPC9 i jak komentuje prowadzący badania dr John B. Vincent z Centrum Uzależnień i Zdrowia Psychicznego w Toronto, jego zmutowany wariant może mieć związek z setkami tysięcy przypadków upośledzenia umysłowego na całym świecie. Chodzi jednak [...]

Funkcjonowanie społeczne osób dorosłych niepełnosprawnych umysłowo

Rozwój społeczny może oznaczać zmiany w zachowaniu albo w osobowości, ciąg tych zmian albo ich wynik, same zmiany albo ich przyczyny. Rozwój społeczny można traktować jako proces stawania się człowiekiem społeczeństwa, czyli nabywania tych wszystkich wiadomości i umiejętności, które są potrzebne do udziału w życiu społecznym. Praktycznie wszystkie wiadomości i umiejętności, które człowiek w ciągu [...]

Zaburzenie percepcji muzyki - Amuzja

Zaburzenie percepcji muzyki, zwane amuzją, jest dosyć powszechne (dotyczyć może od 1 do 5 % ludzi), ale wciąż mało znane.
Amuzja objawiać się może utratą umiejętności gry na instrumencie, nierozpoznawaniem słyszanych wielokrotnie utworów lub odbieraniem muzyki jako hałasu. Na zaburzenie to cierpiał m.in. wielki kompozytor Maurice Ravel.
Amuzja (z gr. amousos) jest specyficznym zaburzeniem z kręgu agnozji [...]

FAScynujące dzieci - Płodowy Zespół Alkoholowy

Co to jest FAS?
Termin FAS jest skrótem od pierwszych liter angielskojęzycznego terminu Fetal Alcohol Syndrome (płodowy zespół alkoholowy). Po raz pierwszy użyto go w roku 1973 , kiedy to odnotowano wystąpienie objawów uszkodzenia płodu przez alkohol u nowo narodzonego dziecka, pochodzącego z ciąży matki pijącej alkohol. Zapoczątkowało to badania nad szkodliwym wpływem alkoholu na rozwój [...]

Integracja sensoryczna w pracy z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo

Model sensorycznej integracji został rozwinięty przez amerykańską terapeutkę zajęciową i psychologa Jean Ayers. Wywodzi ona swój model z modeli nerofizjologicznych mózgu i form zachowania. W oparciu o te badania stara się wyjaśnić zaburzenia poznawcze, emocjonalne i sensomotoryczne u dzieci. Integracja sensoryczna - jak podaje Zbigniew Przyrowski - to organizacja wejściowych danych zmysłowych dokonywanych przez mózg [...]

Formy i metody pracy wspomagające proces rewalidacyjny szkoły

Literatura, która pojawiała się dotyczy głównie szkół masowych oraz placówek dla osób w normie intelektualnej. Uspołecznienie młodzieży niepełnosprawnej umysłowo jest jeszcze większym problemem.
Samorządność w placówkach kształcenia specjalnego jest sprawą nie do końca określoną. Samorządy w placówkach istnieją. Brakuje jednak na ten temat literatury oraz wymiany doświadczeń. Często podejmowane działania są przypadkowe i okazjonalne, a młodzież [...]

Formy i metody integracji społecznej

Integracja to proces, którego celem jest jak najwcześniejsze i jak najpełniejsze uczestnictwo wszystkich dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Oznacza to, iż w placówkach oświatowych opieką powinny być objęte również dzieci niepełnosprawne z następującymi zaburzeniami:

z mózgowym porażeniem dziecięcym,
z przepukliną oponowo- rdzeniową,
z niepełnosprawnością [...]

Społeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych

Spis treści
1. Środowisko społeczne
2. Dzieci niepełnosprawne umysłowo
3. Dzieci niepełnosprawne sensorycznie

Dzieci w wadą słuchu
Dzieci niewidome i niedowidzące

4. Dzieci niepełnosprawne ruchowo
5. Wspólne zagadnienia funkcjonowania społecznego dzieci z różnymi niepełnosprawnościami
I. Środowisko społeczne
Spis treści
Umiejętność obcowania z innymi ludźmi pozwala dziecku wpływać na swoje życie i otoczenie, decyduje o relacjach z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami i innymi dorosłymi.
Dom, szkoła, [...]

Dojrzewanie i rozwój psychoseksualny osób głębiej upośledzonych umysłowo

Tematyka dojrzewania płciowego osób upośledzonych umysłowo jest w literaturze potraktowana dość powierzchownie. Być może dlatego, że jest ona wyjątkowo skomplikowana, tzn. każdy przypadek osoby upośledzonej powinien być rozpatrywany indywidualnie. Trudno tu, więc cokolwiek generalizować.
Dziecko umysłowo upośledzone jest obarczone nieprawidłowościami i zaburzeniami funkcji psychicznych i fizycznych o różnych wymiarach i różnym nasileniu. Dlatego też nie można [...]

Funkcjonowanie społeczne młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim

Społeczne zachowanie się dziecka odgrywa dużą rolę w regulacji jego stosunków z otaczającym go środowiskiem.
Dzięki społecznemu funkcjonowaniu dziecko wchodzi w różnorodne związki z innymi ludźmi, zaspokajając swoje potrzeby w różnych formach społecznego współdziałania.
Braki w zakresie uspołecznienia, czyli nieumiejętność społecznego zachowania się, współżycia i współdziałania z otoczeniem powodują wiele konfliktów, agresji, a w konsekwencji izolację społeczną.
Pojęcie [...]

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_ocuqvsqa602f4dsc5dqosgr1d0, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0